Różne Rynek wydawniczy

Bożonarodzeniowa wędrówka WŚRÓD NOCNEJ CISZY z okazji Świąt Bożego Narodzenia

Fundacja Polonia Union we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Muzeum Niepodległości w Warszawie wraz z partnerami oraz patronami medialnymi zapraszają na bożonarodzeniowe wędrówki WŚRÓD NOCNEJ CISZY z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


Celem wydarzenia jest przypomnienie dobrych tradycji i obyczajów świątecznych. Niechaj więc podróż bożonarodzeniowa przyczyni się do popularyzacji i pogłębienia wartości, stanowiących nieoderwalną część tożsamości narodu a także dziedzictwa kulturowego naszego kraju.

Kultywacja dobrych zwyczajów służy wzmacnianiu wspólnoty obywatelskiej, a muzyka i barwna opowieść o tradycjach bożonarodzeniowych stanowią swoistą lekcję budowania porozumienia międzyludzkiego.

Program wydarzenia obejmuje: słowo o historiach biblijnych i kolędowych oraz obrzędach bożonarodzeniowych w kulturze i tradycji chrześcijańskiej, a także część artystyczną, podczas której zostaną wykonane pieśni o tematyce biblijnej, pastorałki oraz najpiękniejsze kolędy.

Realizacja projektu pozwoli szerokiemu audytorium doznać optymizmu i ufnego spojrzenia w przyszłość poprzez obcowanie z tradycją i sztuką, przede wszystkim poczucia bliskości międzyludzkiej. Przysłuży się także popularyzacji obyczajów i spuścizny kulturowej wśród publiczności, jak również promocji marki Mazowsze.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiej grupy społecznej: młodzieży, studentów, do rodzin wielopokoleniowych, seniorów, środowisk polonijnych i kresowych, przedstawicieli mniejszości narodowych, miłośników i sympatyków organizatorów uroczystości, a także do wszystkich zainteresowanych mieszkańców i gości Mazowsza.

Główna siedziba Muzeum Niepodległości w Warszawie
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
Al. Solidarności 62
17 grudnia 2021 roku, godz. 16:00

(info Muzeum Niepodległości w Warszawie)

Dodaj komentarz