Poligrafia poligrafia - różne

Raport Poligrafia 4.0

Jak sektor poligraficzny poradził sobie w 2021 roku? Czy pandemia była motorem napędowym zmian? Jak branża poligraficzna traktuje innowacje technologiczne? Na te i inne pytania odpowiada nowy raport branżowy, stworzony przez wrocławską spółkę technologiczną – Scanway Industry.


Raport branżowy Poligrafia 4.0 (dostępny do pobrania tutaj) – to dostępna bezpłatnie publikacja branżowa. Twórcy podejmują w niej kwestie innowacji i nowych technologii w branży, wpływu pandemii na poligrafię oraz przedstawiają opinie ekspertów z zakresu poligrafii i nowych technologii. Autorem raportu jest wrocławska spółka technologiczna Scanway, a współtwórcami jest ponad 22 ekspertów branżowych. Raport wsparli merytorycznie reprezentanci m.in. Reprograf Grafikus, Colours Factory, Antigro, Preston Packaging, Bluejet, Nordsign i inni. Publikacja dostępna jest tutaj:


Zadaniem tego raportu jest zapełnienie luki merytorycznej i wsparcie tych, którzy stoją u progu rozwinięcia swojego przedsiębiorstwa dzięki nowoczesnym technologiom – mówi Radosław Charytoniuk, współtwórca raportu Scanway Industry.

Raport składa się z 3 części. Część pierwsza to dane i informacje merytoryczne z zakresu poligrafii, idei Przemysłu 4.0, automatyzacji i robotyzacji. Dowiemy się z niej jak wygląda wprowadzanie innowacji na polskim rynku, na co należy się przygotować planując modernizację zakładu i co należy robić, aby inwestycja w nowe technologie przyniosła nam zyski i rozwój.

Druga część publikacji to najistotniejsze dane na temat rynku poligraficznego. przemysłu poligraficznego. Jak podkreśla twórczyni raportu Agnieszka SzymańskaW danych rynkowych widać pozytywne tendencje, jednak nas szczególnie interesowało ich zestawienie ze statystykami z obszarów optymalizacji przemysłu. Według naszych przewidywań reprezentanci poligrafii będą skupiać się w najbliższym czasie przede wszystkim na utrzymaniu obecnego parku maszyn, a nie na jego rozwoju, co nieco spowolni tempo rozwoju technologicznego tej branży.

Trzecią częścią raportu są opinie i rekomendacje ekspertów z zakresu poligrafii i nowych technologii. Eksperci wiodących przedsiębiorstw poligraficznych w kraju prezentują w tej części swoje zdanie na tematy m.in.: podejścia do innowacji w branży, wyzwań technologicznych oraz rekomendowanych kierunków rozwoju sektora. Danych na potrzeby publikacji użyczyli m.in.: Deloitte, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A, Siemens czy Canon, a w gronie ekspertów znaleźli się reprezentanci ponad 20 podmiotów z branż poligrafii i nowych technologii.Od redakcji wydawca.com.pl: po zapoznaniu się z treścią Raportu przestawimy Państwu najważniejsze jego wnioski.

(info Scanawy)

Dodaj komentarz