Organizacje branżowe poligrafia - różne

Organizacje branżowe książki apelują o wzrost dotacji na podręczniki…

Polska Izba Druku wspiera wydawców w walce o korektę dotacji na produkcję przyszłorocznych podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczebnych. Poniżej list w tej sprawie kierowany do Ministra Edukacji i Nauki.


Warszawa, 15 grudnia 2021 r.

prof. dr hab. Przemysław Czarnek
Minister Edukacji i Nauki
Ministerstwo Edukacji i Nauki
ul. Wspólna 1/3
00-529 Warszawa

Szanowny Panie Ministrze,

Polska Izba Druku, włączając się do działań Polskiej Izby Książki, pragnie zwrócić uwagę osób decydujących o wysokości dotacji celowej w celu sfinansowania kosztu zakupów podręczników, materiałów edukacyjnych, oraz materiałów ćwiczeniowych dla szkół podstawowych i szkół artystycznych, na bezprecedensową sytuację rynkową, jaka dotknęła w bieżącym roku rodzimą branżę poligraficzną. Opierając się na badaniu wykonanym na miarodajnej grupie drukarń oraz ich dostawców i kooperantów stwierdzamy, że w porównaniu do roku ubiegłego wzrost cen materiałów eksploatacyjnych oraz surowców wyniósł średnio około 50%, w tym papieru oraz materiałów pochodnych, jak np. tektury introligatorskiej, aż o 100%, co przy równoczesnym spadku bieżącej podaży będzie skutkować kontynuacją trendu.

Również w innych, strategicznych dla produkcji i usług poligraficznych obszarach odnotowany został gwałtowny wzrost cen, a w konsekwencji kosztów wytworzenia.

W przypadku usług logistycznych wzrost wyniósł ca. 25%, w przypadku kosztów pracy 20%, ceny energii są wyższe z roku do roku o 250%, a gazu o 350%. Wysoki wskaźnik inflacji (około 8% na koniec roku), zaburzenie łańcuchów dostaw oraz niestabilna sytuacja gospodarki światowej (wywołana pandemią oraz kryzysami międzynarodowymi) nie dają nadziei na stabilizację rynku w okresie najbliższych 6 miesięcy.

W związku z powyższym koszty druku książek oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczebnych z uwzględnieniem surowców na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy wzrosły o średnio 25 do 37% w zależności od produktu, a w najbliższym półroczu prognozujemy utrzymanie się tej tendencji.

Taki stan rzeczy powoduje, że w imieniu samorządu gospodarczego branży poligraficznej muszę rekomendować pilne podjęcie decyzji o korekcie wysokości przedmiotowej dotacji, by w roku 2022 zagwarantować dzieciom, młodzieży oraz nauczycielom dostęp do nowych podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczebnych.

Równocześnie deklaruję gotowość do wzięcia udziału w konsultacjach środowiskowych dedykowanych ustaleniu, adekwatnego do warunków rynkowych poziomu wsparcia, ze środków publicznych procesu produkcji drukowanych materiałów szkolnych.

Z wyrazami szacunku w imieniu
Polskiej Izby Druku,
Prezes,
Jacek Kuśmierczyk

Do wiadomości;
Dariusz Piontkowski
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Edukacji i Nauki
ul. Aleja Jana Chrystiana Szucha 25
00-918 Warszawa

dr Artur Górecki
Dyrektor
Departament Programów Nauczania i Podręczników
Ministerstwo Edukacji i Nauki
ul. Aleja Jana Chrystiana Szucha 25
00-918 Warszawa

Sonia Draga
Prezes
Polska Izba Książki
Oleandrów 8
00-629 Warszawa

Dorota Twarowska
Przewodnicząca
Sekcja Wydawców Edukacyjnych
Polska Izba Książki
Oleandrów 8
00-629 Warszawa

Dodaj komentarz