Analizy/podsumowania Rynek polski

Praca hybrydowa nie jest najbardziej pożądanym modelem. Przedsiębiorstwa czekają na powrót do biur

Pandemia COVID-19 nie wyeliminowała potrzeby pracy z biura. Firmy, które zdecydowały się na wprowadzenie modelu hybrydowego, traktują go w większości jako sposób przejściowy na funkcjonowanie przedsiębiorstw – wynika z badania Canon przeprowadzonego w regionie 4CE, czyli w Polsce, Czechach i na Węgrzech. Zaskakujące są też wyniki dotyczące cyberbezpieczeństwa. Choć świadomość cyberzagrożeń jest na wysokim poziomie, to wciąż wśród przedsiębiorców działających w tych krajach brakuje zaufania do nowoczesnych cyfrowych narzędzi, jak np. chmura.


To najbardziej aktualne i kompleksowe badania rynku biurowego po pandemii. Canon zlecił agencjom badawczym przyjrzenie się aktualnym standardom pracy w biurach oraz potrzebom przedsiębiorców w regionie 4CE. W tym celu w Polsce w połowie września br. firma badawcza InsightLab przeprowadziła wywiady z 202 średnimi i dużymi organizacjami. Z kolei na Węgrzech w kwietniu 2021 r przepytano 452 przedsiębiorców, a w Czechach – ponad setkę. Wynik? Okazuje się, że praca zdalna i hybrydowa jest dla znacznej części firm działających w tym regionie Europy problematyczna. – Wynika to m.in. z tego, że nie wszystkie przedsiębiorstwa dysponują odpowiednim sprzętem, który pozwala całkowicie przejść na pracę zdalną. Problem ten dotyczy głównie średnich firm, podczas gdy większość tych dużych poczyniło odpowiednie inwestycje – wyjaśnia Michał Łepkowski, B2B Sales & Marketing Director w Canon Polska.

Praca zdalna mniej popularna, niż przewidywano
Badania pokazują, że niechęć przed pracą zdalną wynika m.in. z obawy przed zanikiem „zespołowego ducha”. Tak twierdzi 2/3 węgierskich pracowników. Na Węgrzech, choć aż 85 proc. firm wprowadziło podczas pandemii pewne formy pracy zdalnej, tylko co czwarte przedsiębiorstwo pozwala pracownikom na pracę z domu w wymiarze większym niż dwa dni tygodniowo. Co więcej, w całości na taką formę pracy zdecydowało się tylko 2 proc. firm.

Niechęć przed pracą zdalną widać też na czeskim rynku. Tylko 10 proc. tamtejszych firm pozwalało większości pracownikom na pracę zdalną podczas lockdownu. Co więcej, zaledwie 15 proc. przedsiębiorstw rozważa rozszerzenie możliwości pracy z domu w większym stopniu niż przed pandemią. Na tle Czech bardziej elastyczna okazuje się Polska. Tu 31 proc. firm wprowadziło podczas pandemii model pracy hybrydowej. Jednak widać też chęć powrotu pracowników do biur – 34 proc. przedsiębiorców twierdzi, że zrobi to natychmiast, jak tylko będzie to możliwe.

Nowe technologie tak, ale ostrożnie
By praca spoza biura była możliwa, potrzebne są do tego niezbędne narzędzia. Dlatego przygotowując się do pracy zdalnej czy hybrydowej, wiele przedsiębiorstw, niezależenie od rozmiaru, poczyniło zakupy nowego sprzętu. 90 proc. węgierskich pracowników przyznaje, że przed przystąpieniem do pracy z domu musiało ulepszyć wykorzystywany sprzęt komputerowy. W Czechach 17 proc. firm wyposażyło większość pracowników w nowoczesny sprzęt, a 40 proc. zakupiło go tylko dla części zatrudnionych. Z kolei w Polsce inwestycje w sprzęt dla pracowników poczyniło 21 proc. ogółu przedsiębiorstw.

Zainteresowanie nowymi technologiami widać także w dziedzinie bezpieczeństwa cyfrowego. We wszystkich badanych krajach firmy deklarują wysoki poziom zainteresowania tematem cyberbezpieczeństwa. Jednak nie zawsze przekłada się to na realne działanie. W Czechach zaledwie 6 proc. przedsiębiorstw znacząco zwiększyło swoje bezpieczeństwo na wszystkich polach działania. Z kolei polscy przedsiębiorcy deklarują stosunkowo wysoką nieufność (45 proc.) do rozwiązań chmurowych. A to właśnie one, jak przekonują eksperci, stanowią jedne z najbezpieczniejszych możliwości pracy z firmowymi dokumentami.

Wskazać kierunek rozwoju
Badania wykonane w czterech państwach Europy Środkowej to dla nas istotne źródło wiedzy – komentuje Michał Łepkowski z Canon Polska. – W pracy biurowej zmienia się ostatnio wiele, a my, jako producent sprzętu biurowego, musimy trzymać rękę na pulsie. Chodzi przecież o to, abyśmy mogli przedstawić klientom rozwiązania, które odpowiedzą na ich potrzeby nie tylko dziś, ale też za kilka czy kilkanaście lat – podkreśla.

Jak ocenia przedstawiciel Canon Polska, wyniki badań świadczą o konieczności nieustannego edukowania przedsiębiorców, w jaki sposób zwiększać w firmie stopień cyberbezpieczeństwa oraz jak sprostać wymogom transformacji cyfrowej. – Wywołane przez pandemię przyśpieszenie w cyfryzacji jest procesem, który coraz bardziej będzie determinował życie organizacji. Dlatego tak ważne jest edukowanie przedsiębiorców, że transformacja cyfrowa jest konieczna, by zachować konkurencyjność na rynku. Oczywiście to będzie wymagało poczynienia przez nich inwestycji, które jednak zwrócą się w przyszłości w postaci nowoczesnej, dobrze prosperującej firmy – podsumowuje Michał Łepkowski z Canon Polska.

……………………………………………………

*Badanie zmian w funkcjonowaniu firm i korzystaniu z rozwiązań biurowych w Polsce zostało przeprowadzone w połowie września 2021 r. przez agencję badawczą Insight Lab na podstawie 202 wywiadów z przedstawicielami średnich i małych firm. Badanie na Węgrzech wykonano przez Avantgarde Group w kwietniu 2021 r. i objęło ono 452 wywiady. Z kolei badanie w Czechach zostało wykonane przez Datank na podstawie 102 ankiet z przedsiębiorstwami działającymi na tym rynku.

(źródło Canon Polska, Higher Media)

Dodaj komentarz