Najlepsze książki/plebiscyty

XVII edycja Nagrody Literackiej Gdynia – zgłoszenia

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłasza XVII edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka Gdynia dla najlepszych książek ubiegłego roku. Książki wybierane są w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka, przekład na język polski. Muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2021 roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł.

Finał konkursu odbędzie się jesienią 2022 roku. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie 31 stycznia 2022 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim.

Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie: www.nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda”. Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły:

Natalia Gromow
Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni
ul. Świętojańska 141-143
81-401 Gdynia
tel. (58) 622 73 55; e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

Dodaj komentarz