Drukarnie Poligrafia Technika

Drukarnia Read Me wzbogaca dział prepress o nowy system CtP firmy Agfa Offset

W ostatnim czasie drukarnia Read Me w Łodzi zmodernizowała swoją przygotowalnię cyfrową, inwestując w nowy system CtP firmy Agfa Offset. W jego skład wchodzą: pełnoformatowa naświetlarka Avalon N8-90 XT oraz pierwsze w Polsce rozwiązanie Expert Loader, umożliwiające automatyczne podawanie płyt z kasety, jak też z wózka paletowego. Całością steruje system workflow Apogee w najnowszej, rozbudowanej wersji – 12.2, od ubiegłego roku użytkowany przez firmę w rozbudowanym modelu subskrypcyjnym. Drukarnia, wraz z jej macierzystą Oficyną Wydawniczą Read Me, jest użytkownikiem rozwiązań Agfa Offset od 2014 roku – poza wyżej wymienionymi, firma od kilku lat posiada proekologiczną wywoływarkę Arkana (w której znajdują zastosowanie termoczułe płyty Energy Elite Eco), a także programy WebApproval (umożliwiający zdalny akcept prac i usprawniający komunikację z klientami) oraz PressTune – pozwalający na standaryzację parametrów drukowania i optymalizację kosztów związanych z tym procesem.


Najpierw wydawnictwo, później drukarnia
Historia Read Me sięga 1991 roku, kiedy to Włodzimierz Bińczyk, Janusz Fajfer i Tomasz Zajbt powołali do życia wydawnictwo książkowe, które w niedługim czasie zaczęło specjalizować się w raczkującej wówczas literaturze komputerowej. Zaczynaliśmy od kultowej w połowie lat 90. ubiegłego wieku pozycji „DOS dla opornych” – mówi Włodzimierz Bińczyk. – Nawiązaliśmy także współpracę z gigantem w dziedzinie oprogramowania, jakim do dziś pozostaje Microsoft. Wśród naszych kluczowych klientów bardzo szybko pojawili się polscy producenci i dystrybutorzy sprzętu komputerowego. Zamawiali oni całe partie naszych książek, dodając je do zestawów sprzętowo-software’owych. Siłą rzeczy zlecaliśmy wówczas całość usług poligraficznych na zewnątrz, co jednak z roku na rok było coraz bardziej uciążliwe. W 1994 roku zapadła więc decyzja o uruchomieniu własnej drukarni.

Wydawnictwo w Warszawie, drukarnia w Łodzi
Siedzibą Oficyny Wydawniczej do dziś pozostaje Warszawa, jednak działalność poligraficzną firma prowadzi w Łodzi. Zaczynaliśmy – jak większość drukarń w latach 90. – od używanej maszyny offsetowej – mówi Włodzimierz Bińczyk. – Drukarnia rozpoczęła pracę w wynajętych od Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej pomieszczeniach. W 2002 roku zakupiliśmy pierwszą maszynę 4-kolorową w formacie B1. Na własne potrzeby realizowana tu była produkcja wydawnictw komputerowych, a także przewodników i poradników. Zarazem jednak coraz śmielej wchodziliśmy na krajowy rynek usług poligraficznych, świadczonych innym wydawcom dziełowym. Od początku oferowaliśmy usługi druku i oprawy broszurowej i twardej. Obecnie jesteśmy jedną z największych drukarń dziełowych w regionie łódzkim.

Agfa Offset jednym z kluczowych partnerów biznesowych
Współpraca drukarni Read Me z firmą Agfa Offset sięga 2014 roku, gdy pojawił się tu pierwszy system CtP tego producenta – Avalon N8, sterowany systemem workflow Apogee. Zastąpił on wówczas rozwiązanie innego dostawcy, a w 2018 został uzupełniony o rozwiązania oferowane przez Agfę w ramach pakietu ECO3: proekologiczną wywoływarkę Arkana (wraz z płytami Energy Elite Eco) oraz oprogramowanie PressTune i WebApproval. Rok 2021 przyniósł tu kolejny etap modernizacji cyfrowej przygotowalni: wysłużoną naświetlarkę Avalon N8 zastąpiono dwukrotnie szybszym modelem Avalon N8-90 XT, wyposażonym w pierwsze w Polsce rozwiązanie Expert Loader z podawaniem kasetowo-paletowym.

Inwestycja w CtP to swego rodzaju preludium do zakupu nowej, 8-kolorowej maszyny offsetowej, która rozpocznie u nas pracę w tym roku – mówi Włodzimierz Bińczyk. – W procesie wyboru dostawcy kierowaliśmy się konkurencyjnością oferty, jakością urządzeń, oprogramowania i serwisu. Kilkuletnia, satysfakcjonująca współpraca w obszarze handlowym i serwisowym, wysokiej klasy sprzęt, intuicyjny w obsłudze i stale aktualizowany system workflow oraz dodatkowe rozwiązania optymalizujące proces drukowania (PressTune) i ułatwiające kontakt z klientami przez Internet (WebApproval) – wszystko to ułatwiło nam podjęcie decyzji o podpisaniu nowego kontraktu z Agfa Offset.

Pierwszy w Polsce Agfa Expert Loader z podawaniem kasetowo-paletowym
Nowa naświetlarka znacząco zwiększyła wydajność działu prepress w Drukarni Read Me i zautomatyzowała jego pracę. Jak podkreśla Małgorzata Tokarek – technolog prepress, dzięki rozwiązaniu Expert Loader proces podawania i odbierania form drukowych przebiega o wiele szybciej: Nowy system CtP znacząco wpłynął na ergonomię pracy i wygenerował dodatkowe oszczędności czasowe – mówi. – Rozwiązania Agfa Offset cechuje wysoka jakość, niemniej w naszym przypadku, także z uwagi na ograniczenia lokalowe, ważne były też elementy związane z obsługą i maksymalną redukcją czynnika ludzkiego. To udało się w 100 procentach.

Stefan Piotrowski, Newspaper & International Accounts Manager polskim oddziale Agfa Offset dodaje: Na szczególną uwagę zasługuje pierwsze w naszym kraju rozwiązanie Expert Loader, na jakie zdecydowało się kierownictwo Drukarni Rad Me. Zastosowane tu podawanie kasetowo-paletowe znacząco zwiększa wydajność i automatyzuje cały proces prepress, a w efekcie wpływa na oszczędności czasowe. Paleta mieści maksymalnie 1200 płyt, zaś do kasety można załadować jednorazowo 100 płyt. W obu przypadkach mówimy rzecz jasna o formacie B1.

System workflow Apogee – intuicyjny w obsłudze i stale aktualizowany
Kacper Oczkoś, R&D Manager w Drukarni Read Me, podkreśla z kolei znaczenie wdrażanych tu sukcesywnie rozwiązań software’owych Agfa Offset: System Apogee znamy już doskonale, zarówno dzięki regularnym szkoleniom i wsparciu pre-sales managerów ze strony dostawcy, jak też organizowanym swego czasu konferencjom mu poświęconym. W naszym przypadku bazujemy na wersji on-premise, implementowanej bezpośrednio w drukarni. Od ubiegłego roku korzystamy z modelu subskrypcyjnego, który niesie ze sobą wiele zalet. Z uwagi na rosnącą liczbę klientów zewnętrznych, także zagranicznych, jakiś czas temu zdecydowaliśmy się też na wdrożenie modułu WebApproval. Pomaga on w zdalnej komunikacji ze zleceniodawcami w obszarze wprowadzania poprawek czy akceptowania prac.

Stefan Piotrowski mówi: Warto dodać, że wdrożenie modelu subskrypcyjnego Apogee w Drukarni Read Me to jeden z największych projektów tego typu zrealizowanych przez nas na polskim rynku. Cieszę się, że rozwiązanie to znajduje uznanie w oczach coraz większego grona naszych klientów. Chciałbym jednocześnie podkreślić, że model ten gwarantuje klientowi aktualizacje do najnowszych wersji oprogramowania wraz z pełnym wsparciem technicznym.

Jak dodaje Małgorzata Tokarek, w kontekście procesu drukowania istotnym jest moduł PressTune, jaki również pojawił się tu już kilka lat temu: Dzięki niemu mamy na bieżąco informacje z maszyny, przekazywane zwrotnie do działu prepress – mówi. – Jest to również bardzo pomocne narzędzie dla naszych opiekunów serwisowych z Agfa Offset, którzy mają bezpośredni wgląd we wszystkie parametry produkcyjne.

W zgodzie z ekologią
Kierownictwo Read Me podkreśla, firma stara się być jak najbardziej innowacyjna i proekologiczna w swoich działaniach. W ostatnim czasie pozyskała środki unijne na realizację publikacji odznaczających się bakteriostatycznymi właściwościami w oparciu o nanotechnologię. W nasze działania prośrodowiskowe wpisują się też inwestycje sprzętowe, wpływające na redukcję generowanych odpadów i zużywanych zasobów – mówi Janusz Fajfer. – Najlepszym tego przykładem było wdrożenie proekologicznej wywoływarki Arkana wraz z płytami Energy Elite Eco.

Małgorzata Tokarek dodaje, że korzyści z jej zastosowania są oczywiste: Redukcja zużycia wody i chemii, rzadsza konserwacja, mniejsze zaangażowanie pracowników – wszystkie te elementy można wymienić jako najważniejsze zalety tego rozwiązania.

Stefan Piotrowski podsumowuje: Cieszymy się, że kierownictwo Read Me po raz kolejny zaufało naszej marce i wdrożyło jeden z najbardziej rozbudowanych systemów CtP dostarczonych przez nas w 2021 roku. Mamy nadzieję, że skala automatyzacji i oszczędności czasowe wynikające z jego implementacji w bezpośredni sposób przełożą się na dalsze sukcesy odnoszone przez firmę.

[info Poligraficzna Agencja Informacyjna; na zdjęciu Małgorzata Tokarek (Read Me) i Stefan Piotrowski (Agfa Offset) przy nowym systemie CtP. fot.: Read Me)]

Dodaj komentarz