Odeszli od nas

Nie żyje dr hab. Małgorzata Komza (1946-2022)

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 10 stycznia 2022 roku zmarła śp. dr hab. Małgorzata Komza (1946-2022), prof. UWr, wybitna znawczyni estetyki książki dawnej i współczesnej, prowadząca nowatorskie badania w zakresie sztuki książki i ilustracji książkowej.

Prof. Małgorzata Komza rozpoczęła pracę w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UWr w 1969 roku. W latach 1996-2005 pełniła obowiązki dyrektora Instytutu, a następnie kierowała Zakładem Książki Współczesnej i Edytorstwa (2005-2016). Przez kilkanaście lat pełniła funkcję redaktora naczelnego „Studiów o Książce i Informacji”. Była także nauczycielem i wychowawcą wielu pokoleń studentów.

(info SBP)


Małgorzata Komza
Bibliolog i historyk sztuki, doktor hab., prof. Uniwersytetu Wrocławskiego. Ur. 19 II 1946, Wrocław, zm. 10 I 2022.


Studia. W latach 1964-1972 studiowała na Wydziale Filologicznym i na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego; pracę doktorską pt. Ilustrowane wydania dzieł Adama Mickiewicza, napisała pod kierunkiem prof. dra hab. Bogdana Zakrzewskiego. Przebywała w Paryżu na stypendium Towarzystwa Historyczno-Literackiego i jako stażystka na Faculté de Langues appliqués et Communication na Uniwersytecie w Clermont-Ferrand I.

Praca, kariera naukowa. W 1970 roku rozpoczęła pracę w Instytucie Bibliotekoznawstwa
(przemianowanym na Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego; pełniła m.in. funkcję dyrektora ds. dydaktycznych. Jej praca habilitacyjna ukazująca zależności między tekstem literackim, malarstwem, ilustracją książkową oraz teatrem, zatytułowana Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką, ukazała się w roku W latach 1996-2005 była dyrektorem Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa. Od 2006 kierowała Zakładem Książki Współczesnej i Edytorstwa w tym Instytucie. Wypromowała sześciu doktorów, ponad stu trzydziestu magistrów, recenzowała wiele prac doktorskich i habilitacyjnych. Kilkakrotnie była członkiem jury Konkursu na Najtrafniejszą Szatę Edytorską Książki Naukowej, organizowanego przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Wrocławskiej; była też jurorem w trzeciej edycji Konkursu PTWK im. Leona Marszałka. Brała udział w przygotowywanych przez wrocławski ośrodek audycjach radiowych i telewizyjnych, propagujących wiedzę o książce. W swych badaniach naukowych zajmowała się sztuką książki, zarówno dawnej, jak i współczesnej, dziejami ilustracji, ich funkcją w różnych typach edycji, dziejami fotografii. Najważniejsze publikacje to: Mickiewicz ilustrowany (1987) oraz Żywe obrazy. Między sceną, obrazem i książką (1995). Artykuły pokazujące zakres zainteresowań to: „Książki – podarki. Historia, typologia, funkcje” („Studia o Książce” T. 19, 1993); „Portret autora w książce – jego typy i funkcje” („Bibliotekoznawstwo” T. 21, 1998); „Freedom of pictorial representation in books” („Knygotyra” T. 44, 2005); „Homeland images in the publications, collections and readings of the Polish emigrants” („Knygotyra” T. 50, 2008); „Bibliolog wobec nowych zjawisk w sztuce książki” („Studia Bibliologiczne” t. 17, 2008), „Apoteoza pisarza jako szczególny rodzaj ilustracji” (w: Książka zawsze obecna, prace ofiarowane profesorowi Krzysztofowi Migoniowi, Wrocław 2010); „Znaczenie lektury w życiu młodych ziemianek na początku XX wieku” [w: Zalecenia i przestrogi lekturowe (XVI-XX wiek), Katowice 2012]. Redagowała rocznik „Bibliotekoznawstwo”, który od 2013 roku ukazuje się pod tytułem „Studia o Książce i Informacji”; dominują w nim artykuły poświęcone różnym aspektom szeroko pojmowanego edytorstwa. Zredagowała też trzy prace zbiorowe poświęcone tej problematyce, wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego. Są to: Sztuka książki. Historia, teoria, praktyka (2003); Świat w obrazach. Zbiory graficzne w instytucjach kultury – ich typologia, organizacja i funkcje (2009); W poszukiwaniu odpowiedniej formy: rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką (2012).

( „Wydawca” 1-5/2013, oprac. bps)

One thought on “Nie żyje dr hab. Małgorzata Komza (1946-2022)

Dodaj komentarz