Najlepsze książki/plebiscyty

XXIX Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego

Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu zaprasza do udziału w kolejnej edycji Ogólnopolskiej Nagrody Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego. Zgłoszenia przyjmowane będą do 11.03.2022.


“Przygody z książką” to hasło towarzyszące 29. Ogólnopolskiej Nagrodzie Literackiej im. Kornela Makuszyńskiego, która będzie zaproszeniem w podróż do literackiego świata Koziołka Matołka, zarówno tego z ksiąg Makuszyńskiego, ale i tego który nagradza najlepsze polskie współczesne książki dla dzieci, spełniające kryteria oceny pod względem literackości, przesłania oraz zgodności z radosną wizją twórczości patrona. Najlepszą książkę za 2021 rok wybierze jury i Czytelnicy.

Szczegóły w regulaminie i formularzu zgłoszeń na stronie MBP w Oświęcimiu.

Dodatkowe informacje: cld@mbp-oswiecim.pl lub tel. 33 847 98 16 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00).


Ogólnopolska Nagroda Literacka im. Kornela Makuszyńskiego została ustanowiona w 1994 roku (za książkę wydaną w 1993) przez Fundację “Książka dla Dziecka” i redakcję czasopisma o książce dla dziecka “Guliwer” w hołdzie dla znakomitego polskiego pisarza dla dzieci i młodzieży, którego książki cechuje humor i silna wiara w prymat dobra.

Jest przyznawana co rok żyjącemu polskiemu autorowi za wyróżniającą się podobnymi cechami książkę literacką dla dzieci młodszych, opublikowaną po raz pierwszy w roku poprzedzającym kolejną edycję nagrody. Od 2004 roku rolę organizatora nagrody przejęła Miejska Biblioteka Publiczna im. Łukasza Górnickiego w Oświęcimiu. Patronat medialny sprawuje redakcja “Guliwera”.

Książki mogą zgłaszać wydawcy, czytelnicy, a także biblioteki i inne zainteresowane instytucje. O przyznaniu nagrody decyduje jury powoływane przez organizatora. Nagroda jest pieniężna, laureaci otrzymują statuetkę Koziołka Matołka z brązu, wykonaną przez znakomitego rzeźbiarza Andrzeja Renesa, twórcę pomnika Kornela Makuszyńskiego z Koziołkiem Matołkiem w Zakopanem przed willą “Opolanka”, gdzie znajduje się muzeum Makuszyńskiego.

(źródło Miejska Biblioteka Publiczna im. Ł. Górnickiego GALERIA KSIĄŻKI w Oświęcimiu)

Dodaj komentarz