Odeszli od nas

Zmarł Józef Zięba

5 lutego w Lublinie zmarł dr Józef Zięba, poeta, prozaik, społecznik, organizator i dokumentalista życia kulturalnego Lublina i Lubelszczyzny.


Józef Wiesław Zięba urodził się 15 sierpnia 1932 roku w Powursku na Wołyniu. W 1951 roku ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, studia polonistyczne w 1955 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, w 1974 roku uzyskał doktorat w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Był organizatorem i wieloletnim kierownikiem Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. Od 1989 roku należał do Oddziału Lubelskiego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był inicjatorem i wiceprezesem Stowarzyszenia Lubelska Fara.

Józef Zięba był autorem dziewięciu tomików wierszy, w tym tomu Był Człowiek, w którym moja ziemia ujrzała, że jest związana z niebem (poemat poświęcony Janowi Pawłowi II – wydanie albumowe); wydał ponadto publikację Ruch teatralny na wsi 1918-1939, powieść Dzierżak, wielokrotnie wznawiane opowieści lubelskie: Szklaneczka króla Stasia, Wspaniały dar króla i inne lubelskie opowieści, Wspaniały dar króla. Poeta burmistrz i inne lubelskie opowieści, Tajemnice lubelskiego koziołka. Dwadzieścia jeden opowieści. Wydanie jubileuszowe na 700-lecie Królewskiego Miasta Lublina itd . opublikował książki na temat KUL-u, cykl wspomnieniowy: Znad Stochodu. Wspomnienia wołyńskie, Miasto ocalenia, Lublin, miasto przeznaczenia, scenariusz słuchowiska.

Był edytorem tekstów Jana Pocka, Józefa Czechowicza, Karola Wojtyły, Józefa Łobodowskiego, Stanisława Bojarczuka, redaktorem pracy (wespół z Waldemarem Michalskim) „Lublin literacki 1932-1982. Szkice i wspomnienia”, autorem licznych artykułów prasowych. Wiele lat współpracował z Wydawnictwem Lubelskim i Wydawnictwem „Polihymnia” oraz dwumiesięcznikiem „Lublin. Kultura i społeczeństwo”.

Jesienią 2021 roku dr Józef Zięba swoje archiwum literackie przekazał Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Ostatnia książka Józefa Zięby ukazała się pod koniec 2021 roku. Nosi tytuł Pożegnanie z Wołyniem. Wydana została przez Instytut Literatury w ramach serii „Książki Duma Lublina – Lubelska Biblioteka Stowarzyszenia Pisarzy Polskich”.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 lutego 2022 r. (piątek) o godz. 12.00 w Kaplicy Cmentarnej przy ul. Lipowej w Lublinie.

(źródło i fot. Archiwum Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie)

Dodaj komentarz