Rynek wydawniczy

Czytaj. Poznawaj. Pomagaj. Warstwy solidarne z Ukrainą

W poniedziałek 28 lutego działające w strukturach Wrocławskiego Domu Literatury Wydawnictwo Warstwy uruchomiło akcję, w ramach której dochód ze sprzedaży książek ukraińskich autorek i autorów publikujących w Warstwach w całości zostanie przeznaczony na rzecz pomocy ofiarom wojny w Ukrainie.

Pierwsza książka tłumaczona z ukraińskiego ukazała się w Warstwach z początkiem 2018 roku i była to „Saga Lwowska” Petro Jacenki. Od tego czasu w oficynie wydano siedem kolejnych pozycji, a w portfolio wydawnictwa znajdziemy najważniejsze nazwiska dla ukraińskiej literatury: Jurija Andruchowycza, Wiktorię Amelinę, Andrija Bondara, Tanię Malarczuk, Jurija Wynnyczuka oraz Serhija Żadana i wspomnianego już Jacenkę. Od samego początku za ideą wydawania ukraińskich książek stoi chęć lepszego zrozumienia i poznania naszych wschodnich sąsiadów. Ukraina to z jednej strony kraj nam bardzo bliski (kulturowo i geograficznie), z drugiej – przez skomplikowaną historię i trudne relacje łączące nasze kraje – wiedza na jego temat wciąż nadmiernie bazuje na stereotypach i skrawkach informacji, co powoduje, że nadal wiemy o naszych sąsiadach zbyt mało. Czytając ukraińskie książki, nie tylko obcujemy ze znakomitą literaturą, ale uzmysławiamy sobie, jak jest ona ważna dla kultury europejskiej. Mamy okazję lepiej poznać i zrozumieć ukraińską historię i ukraińską duszę, mamy też szansę odkryć dzieje państwowości ukraińskiej (Zapomnienie Tani Malarczuk), co w ostatnim czasie zdaje się być niezwykle istotne, czy poznać różnorodne spojrzenia na początki wojny w Donbasie (Magnetyzm Petro Jacenki).

Środki zgromadzone w ramach akcji zostaną przekazane organizacjom pozarządowym, które niosą pomoc osobom w Ukrainie oraz uchodźcom wojennym przyjeżdżającym do Polski. Akcja obejmuje egzemplarze dostępne na stronie Wydawnictwa Warstwy (www.wydawnictwowarstwy.pl) oraz te, które kupić można w księgarniach internetowych i stacjonarnych.

Książki objęte akcją:

1. Wiktoria Amelina, Dom dla Doma, tłum. Katarzyna Kotyńska
2. Jurij Andruchowycz, Kochankowie Justycji, tłum. Katarzyna Kotyńska, Ola Hnatiuk
3. Andrij Bondar, Cerebro, tłum. M. Piotrowski W. Butewicz
4. Petro Jacenko, Magnetyzm, tłum. Marcin Gaczkowski
5. Petro Jacenko, Saga lwowska, tłum. Iwona Boruszkowska
6. Tania Malarczuk, Zapomnienie, tłum. Marcin Gaczkowski
7. Jurij Wynnyczuk, Lutecja, tłum. Bohdan Zadura
8. Serhij Żadan, Antena, tłum. Bohdan Zadura

(info WDL)

Dodaj komentarz