Kadry Ludzie Polskiej Książki (LPK)

LPK: Krzysztof Kaleta

Księgarz, przyjaciel książki i wydawców.


Ludzie Polskiej
Książki
(cykl pod redakcją Barbary Petrozolin-Skowrońskiej i patronatem PTWK)

Krzysztof Kaleta: ur. 8 IX 1935, Wodzisław Śląski.

Wykształcenie: w 1963 ukończył w Warszawie pomaturalną Państwową Szkołę Ekonomiczną (specjalizacja księgarstwo); absolwent bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na Uniwersytecie Warszawskim, praca magisterska (1986) temat: Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie.

Praca, kariera zawodowa: 1958 -1991 pracował w Ośrodku Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych PAN (ORPAN); gdzie zajmował się importem książek i czasopism naukowych, ostatnio na stanowisku głównego specjalisty ds. importu. W latach 1991-2000 był członkiem zarządu International Publishing Service Sp. z o.o. (import i eksport książek i czasopism, głównie naukowych i specjalistycznych). Po powstaniu Polskiej Izby Książki włączył się jej działalność; w 1998 r. został przewodniczącym Sekcji Importerów i Eksporterów PIK. Jest członkiem Stowarzyszenia Księgarzy Polskich od 1964 roku, a od 1988 roku należy do Klubu Miłośników Historii Księgarstwa SKP. Tytuł księgarza uzyskał w 1965, starszego księgarza w 1969.W latach 2009-2017 był członkiem Zarządu Głównego SKP. Od 2004 roku jest sekretarzem redakcji „Wiadomości Księgarskich”. Należy do nielicznych księgarzy, którzy uczestniczyli we wszystkich Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie od roku 1958 (były to pierwsze MTK zorganizowane w Warszawie). Autor książki Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie (2005), współautor pracy „W pięćdziesięciolecie Ośrodka Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk” („Wiadomości Księgarskie” 2004, nr specjalny). Współpracuje z czasopismami “Notes Wydawniczy”, “Biblioteka Analiz”, „Poradnik Bibliotekarza”. Aktywnie uczestniczy w dyskusjach branżowych.

Działalność społeczna: 1962-64 był członkiem Rady Zakładowej Związku Zawodowego Pracowników Książki Prasy i Radia w ORPAN a w latach 1986-1990 wiceprzewodniczącym rady pracowniczej ORPAN. W latach 1980 – 1991 zaangażowany w działalność Solidarności; m.in. członek Krajowej Komisji Koordynacyjnej Księgarzy NSZZ „Solidarność” i delegat na Walny Zjazd Delegatów Regionu Mazowsze. Działa również lokalnie, w Stowarzyszeniu Mieszkańców Służewa (od 1992). W latach 1989-1994 angażował się w działania polityczne: w Chrześcijańsko-Demokratycznym Stronnictwie Pracy, Porozumieniu Centrum, Ruchu dla Rzeczypospolitej oraz w Stronnictwie „Suwerenność – Praca – Sprawiedliwość”(2003-2005).

Krzysztof Kaleta wśród przyjaciół (od lewej): śp. Bogdan Klukowski, Teresa Wieczorek i Marek Tobera

Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1974), Złota Odznaka Honorowa SKP oraz Odznaka Honorowa PTWK (2006), medal Zasłużony dla Kultury Polskiej (2008), nagroda specjalna Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2014).

Zainteresowania: muzyka (jazz, blues, country, klasyczna – barok), chodzenie po górach, starożytny Egipt, kultury prekolumbijskie, szachy.

(oprac. bp, uzup. 3.03.2022)

One thought on “LPK: Krzysztof Kaleta

Dodaj komentarz