Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Zbigniew Szmyt z Nagrodą im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego

Kapituła Kapituła Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą książkę humanistyczną wydaną w 2020 roku. Laureatką została publikacja „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prof. Zbigniewa Szmyta. Autor otrzymał nagrodę finansową w wysokości 50 tys. na dalsze badania naukowe. ogłosiła wyniki konkursu na najlepszą książkę humanistyczną wydaną w 2020 roku. Laureatką została publikacja „Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej” (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) prof. Zbigniewa Szmyta. Autor otrzymał nagrodę finansową w wysokości 50 tys. na dalsze badania naukowe.


W tym roku, w obliczu wojny w Ukrainie, Uniwersytet Łódzki podjął decyzję o zmianie formuły finału konkursu. Zrezygnowano z uroczystej gali, a wręczenie nagrody odbyło się w wąskim gronie finalistów VII edycji i członków Kapituły Nagrody.

A oto podane przez Kapitułę Nagrody uzasadnienie tegorocznego wyboru:

Autor stara się z szacunkiem i empatią traktować fundamenty azjatyckiej kultury i jej sposoby radzenia sobie z przeszłością. To także, a może przede wszystkim, praca o granicach imputacji kulturowej. Na ile możliwa jest rekonstrukcja świata nam pozornie niedostępnego, przesłoniętego odmienną kulturą, opartego o inne wartości, odwołującego się do dalekiego od zachodnich wzorów poczucia historyczności. Zbigniew Szmyt stanowczo odrzuca silnie zakorzenioną w tradycji europejskiej tezę o „ludach bez historii”. (…) Sugestywnie pokazuje, że to po prostu inny rodzaj refleksji historycznej, wpisującej w odmienny, kulturowy kontekst.

Prof. Zbigniew Szmyt, laureat VII edycji nagrody powiedział m.in. w swoim wystąpieniu: Moje serce i moje myśli są teraz z Narodem Ukraińskim. Przyjdzie czas na analizy, na pisanie artykułów, szukanie humanistycznego wyjaśnienia tego, co się na Ukrainie wydarza. Ale teraz jest czas na działanie. Życzę sobie i innym, by nasze działania były skuteczne i pomocne.


W VII edycji konkursu, Kapituła Nagrody zakwalifikowała do finału pięć książek wydanych w 2020 roku:

  • Stefana Konstańczaka Etyka niezależna w Polsce (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego; publikacja zgłoszona do konkursu przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego),
  • Doroty Korwin-Piotrowskiej Eutoryka. Rzecz o dobrej (roz)mowie (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego; publikacja zgłoszona przez Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego),
  • Krzysztofa Stachewicza Doświadczyć prawdziwej rzeczywistości. Prolegomena do filozofii mistyki”, T. 1. Filozofia doświadczenia mistycznego, T. 2. Człowiek wobec doświadczenia mistycznego (Wydawnictwo Wydziału Teologicznego UAM; publikacja zgłoszona przez Wydział Teologiczny UAM),
  • Zbigniewa Szmyta Zbyt głośna historyczność. Użytkowanie przeszłości w Azji Wewnętrznej (Wydawnictwo Naukowe UAM; publikacja zgłoszona przez Wydawnictwo Naukowe UAM),
  • praca zbiorowa pod redakcją Danuty Ulickiej „Wiek teorii. 100 lat literaturoznawstwa polskiego” Monografia, „Wiek teorii” Antologia 1 i Antologia 2 (Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN; publikacja zgłoszona przez Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN).

Na VII Konkurs im. Prof. Tadeusza Kotarbińskiego nadesłano aż 70 dzieł wydanych w roku 2020. To niemal rekord w historii ogólnopolskiej nagrody przyznawanej przez Uniwersytet Łódzki. W sumie, w siedmiu edycjach konkursu, zgłoszono już blisko 430 pozycji naukowych z niemal 130 jednostek.

(źródło UŁ)


Dodaj komentarz