Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Konkurs Technicus – zaproszenie do udziału

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT zaprasza do udziału w Konkursie TECHNICUS na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny.

Konkurs ma za zadanie wspieranie i promowanie wydawców oraz autorów, których publikacje książkowe z zakresu techniki wyróżniają się wysokim poziomem merytorycznym i edytorskim.

Konkurs jest adresowany do wszystkich wydawców działających na polskim rynku wydawniczym. Organizator zaprasza do udziału w konkursie wydawnictwa specjalistyczne i uczelniane, nie tylko uczelni technicznych.

Każdy wydawca może zgłosić do 5 publikacji książkowych w każdej z dwóch kategorii. Zgłaszane książki muszą być wydane w języku polskim, a data ukazania się nie może być wcześniejsza niż 1 stycznia 2020 r.


Wydawnictwa należy przesłać na adres:
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
Naczelna Organizacja Techniczna
ul. Czackiego 3/5, 00-043 Warszawa
z dopiskiem „TECHNICUS”

Termin nadsyłania wydawnictw na konkurs upływa 10 maja 2022 r.


Nagrody przyznaje Kapituła powołana przez Zarząd Główny FSNT-NOT, w której skład wchodzą eksperci kierunków technicznych, praktycy-wydawcy oraz przedstawiciele organizatora.

Nagrody TECHNICUS przyznawane są dwuetapowo: nominacje, wybór Laureatów.

W etapie pierwszym, członkowie Kapituły wskazują w każdej kategorii po 3 pozycje,
spośród tytułów nadesłanych na konkurs, które jego zdaniem powinny przejść do
drugiego etapu. W ten sposób powstaje lista obejmująca po trzy tytuły w każdej kategorii.

W etapie drugim, członkowie Kapituły po zapoznaniu się z wydawnictwami nominowanymi w etapie pierwszym, wybierają w każdej kategorii po 3 tytuły, gdzie za pierwsze miejsce członek Kapituły przyznaje 3 pkt., za drugie – 2 pkt., a za trzecie – 1 pkt.

Punkty są przyznawane za wybór tematu wydawnictwa, nowatorstwo, przejrzystość przedstawienia oraz walory wydawnicze.

Książki, które otrzymają w swoich kategoriach sumarycznie największą liczbę punktów, zostają Laureatami nagród TECHNICUS.

Kapituła planuje wręczenie nagród na V Światowym Zjeździe Inżynierów Polskich i XXVII Kongresie Techników Polskich (Gliwice, 24.06.2022 r.).

(info Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych)

Dodaj komentarz