Konkursy Różne

Z szuflady n@ półkę – Księgarnia Akademicka finansuje wydanie książki naukowej

W 2022 roku Księgarnia Akademicka świętuje 30 lat działalności. Z tej okazji postanowiła zrobić to, co potrafi najlepiej – wydać książkę. To szansa dla autorów, którzy swoje prace wciąż trzymają w przysłowiowej szufladzie.

Poniżej pełna informacja, jaką otrzymaliśmy od Księgarni.


Wydawnictwo Księgarnia Akademicka jest niezależną, naukową oficyną wydawniczą założoną w 1992 roku, działającą w Krakowie. Realizuje szeroką ofertę monografii, ksiąg pamiątkowych, publikacji pokonferencyjnych i czasopism naukowych, głównie w dziedzinie humanistyki i nauk społecznych, w tym projekty cyfrowe oraz publikacje w otwartym dostępie.

Ogłaszamy konkurs, w którym nagrodą jest wydanie monografii naukowej nakładem naszego wydawnictwa. Chcemy docenić Autora, który napisał interesującą monografię, lecz nie ma funduszy na wydanie wyników swoich badań w formie współczesnej książki naukowej.
Wybraną pracę przygotujemy do druku, a jej elektroniczną wersję zamieścimy na naszej platformie publikacji naukowych, połączonej z międzynarodowymi bazami bibliograficznymi.

Pokryjemy wszystkie koszty związane z procesem wydawniczym:
● procedur recenzyjnej i antyplagiatowej
● opracowania redakcyjnego
● składu i opracowania graficznego
● korekty i druku
● profesjonalnego przygotowania wersji cyfrowej

Przyjmujemy prace z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Preferowana problematyka to:
● polski romantyzm (z okazji obchodów 200-lecia opublikowania Ballad i romansów Adam Mickiewicza),
● działalność Polskiego Państwa Podziemnego ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy lokalnej (z okazji 80-lecia przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową),
● kobiety w nauce (z okazji 100. rocznicy przyznania Marii Curie-Skłodowskiej drugiej Nagrody Nobla).

Prace konkursowe w formie elektronicznej można wysyłać do 31 maja 2022 za pomocą formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zapraszamy do udziału.
Szczegóły konkursu
Facebook

(info Księgarnia Akademicka)

Dodaj komentarz