Rynek wydawniczy Wydawca

“Wydawca” 8-12 2021

Drodzy czytelnicy,

I znów z ogromnym opóźnieniem oddajemy do druku numer „Wydawcy”. Pandemia oraz codzienna praca przy aktualizowaniu naszego portalu www.wydawca.com.pl spowodowały, że w 2021 roku wydaliśmy tylko dwa numery „Wydawcy”. Nie ma co ukrywać, papierowe wydanie naszego pisma zdecydowanie przegrywa z wydaniem cyfrowym. W naszej branży tyle się dzieje, że jedynie Internet pozwala na przekazywanie aktualnych wiadomości z kraju i ze świata. Z papierowego „Wydawcy” nie zamierzamy jednak rezygnować, traktując go jako pewnego rodzaju kwartalne podsumowanie wydarzeń, „zachowanie wiedzy dla potomnych” – jakby to nie brzmiało zbyt górnolotnie. Chcąc w tym roku w jakiś sposób zrekompensować naszym prenumeratorom stratę z powodu wydania tylko dwóch numerów pisma i, oczywiście, przeprosić, dołączamy kolejny tom „Pocztu Wydawców Książki Polskiej” pt. Książka wyzwolona 1918-1950. Życzymy miłej lektury.


A tymczasem na stronach tego „Wydawcy” podsumowujemy rok 2021. Jednym z najważniejszych wydarzeń, moim zdaniem, było branżowe spotkanie poświęcone tzw. Ustawie o Książce, które chyba definitywnie zamknęło temat stałych cen na książki – w numerze zamieściliśmy sprawozdanie z niego. Podajemy wyniki najważniejszych, naszym zdaniem, konkursów edytorskich roku 2021, czyli Konkursu PTWK Najpiękniejsze Książki Roku, Konkursu na Książkę Edytorsko Doskonałą EDYCJA, Konkursu na Projekt Okładki Książki Uszlachetnionej w Technologii 3D Touch. Podajemy drukiem wyniki Rankingu Polskich Drukarń Dziełowych 2020/2021, prezentujemy niektórych laureatów. Piszę „drukiem”, bo przecież ogłosiliśmy je już na naszej stronie internetowej. Wszystkim laureatom gratulujemy, a dyplomy Rankingu wręczymy podczas majowej edycji Targów Książki w Warszawie.

redaktor naczelny
Andrzej Palacz


Dodaj komentarz