Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Rusza 13. edycja Konkursu „Książka Historyczna Roku”

Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej oraz Narodowe Centrum Kultury ogłaszają 13. edycję Konkursu „Książka Historyczna Roku” o Nagrodę im. Oskara Haleckiego. Ideą konkursu jest popularyzowanie dziejów Polski w XX wieku oraz promowanie czytelnictwa książek historycznych.


Rywalizacja o Nagrody im. Oskara Haleckiego będzie toczyć się w czterech kategoriach: a) najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku; b) najlepsza książka popularnonaukowa poświęcona historii Polski w XX wieku; c) najlepsze wydawnictwo źródłowe poświęcone historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako publikacja opracowana zgodnie ze standardami naukowymi, w tym zwłaszcza opatrzona wstępem naukowym oraz przypisami; d) najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków w XX wieku, rozumiane jako dziennik, relacje lub wywiady, które nie muszą spełniać rygorów przyjętych przy publikacjach o charakterze naukowym.

Laureaci Nagród im. Oskara Haleckiego zostaną wyłonieni w trzech etapach. W pierwszym etapie jury spośród nadesłanych publikacji wybierze te, które spełniają wymagania określone w regulaminie. W drugim etapie jury w każdej kategorii wybierze maksymalnie 10 książek nominowanych do nagrody, natomiast w trzecim jurorzy wyłonią laureatów. Swoich zwycięzców wskażą również czytelnicy, którzy od 1 do 31 października 2022 r., wybiorą w drodze głosowania internetowego najlepsze książki w kategorii naukowej i popularnonaukowej. Oprócz nagród jury ma prawo przyznać czterem publikacjom z listy nominowanych wyróżnienia o charakterze honorowym.

Do konkursu mogą być zgłaszane książki oraz publikacje elektroniczne (e-booki) wydane w języku polskim po raz pierwszy między 1 lipca 2019 r., a 31 grudnia 2021 r. Prawo zgłaszania książek do konkursu mają wydawnictwa oraz rektorzy wyższych uczelni. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia do konkursu jest dostarczenie do 16 maja br. na adres Instytutu Pamięci Narodowej (ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa) trzech egzemplarzy danej książki wraz z dołączonym formularzem zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.
W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą decyduje data stempla pocztowego. Książki zgłoszone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.


W jury zasiadają: ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk, prof. dr hab. Marek Kornat, prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk, prof. dr hab. Andrzej Nowak, dr hab. Zbigniew Wawer, dr Piotr Gontarczyk, Paweł Lisicki, Piotr Semka.

Łączna pula nagród w Konkursie wynosi 120 tys. zł. Fundatorami nagród są organizatorzy: Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej informacji o konkursie na ksiazkahistorycznaroku.pl

(źródło IPN)

Dodaj komentarz