Kadry Rynek wydawniczy Targi, festiwale

Joanna Strubel-Kraus Prezesem Zarządu spółki Targi Książki Sp. z o.o.

Spółka Targi Książki Sp. z o.o. w Warszawie informuje, że z dniem 23 marca br. funkcję Prezesa Zarządu spółki objęła Joanna Strubel-Kraus.

Joanna Strubel-Kraus jest od 2008 r. członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – Akademia Spółek. Odbyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Pełniła także funkcję członka rady nadzorczej w innych spółkach.  

W związku z licznymi pytaniami i wątpliwościami zainteresowanych podmiotów, nowa prezes w imieniu Spółki Targi Książki Sp. z o.o. w Warszawie, twórcy i organizatora Warszawskich Targów Książki z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem, pragnie poinformować, że spółka podjęła stosowne działania prawne dotyczące organizacji Targów Książki w Warszawie w dniach 26 – 29 maja br. na Placu Defilad i w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Spółka oświadcza, że powyższe wydarzenie odbywa się bez zgody i porozumienia ze Spółką.

Dodaj komentarz