Konkursy Różne

Kazimierz Orłoś laureatem Nagrody Literackiej im. Marka Nowakowskiego 2022

Tegorocznym laureatem Nagrody Literacką im. Marka Nowakowskiego został Kazimierz Orłoś. Jury przyznało nagrodę za całokształt twórczości ze szczególnym uwzględnieniem dorobku nowelistycznego, w którym laureat osiągnął mistrzostwo udokumentowane wieloma dziełami wydanymi w ciągu sześćdziesięciu lat.

Jak podkreślił w laudacji prof. Maciej Urbanowski (przewodniczący Jury), Kazimierz Orłoś ma zdolność opisywania rzeczy z jednej strony „codziennych, chciałoby się powiedzieć banalnych”, z drugiej zaś – jest „wyczulony na fakty ciemne i zło, które ujawnia się we współczesnym świecie”.

Nagrodę przyznało Jury w składzie: Maciej Urbanowski (przewodniczący kapituły nagrody), Wojciech Chmielewski, Włodzimierz Bolecki, Irena Makarewicz, Janusz Drzewucki i Mateusz Matyszkowicz.

Nagroda przyznawana jest od 2017 roku, jej celem jest docenianie autorów osiągających szczególne mistrzostwo w krótkich formach prozatorskich. Jej organizatorem jest Biblioteka Narodowa.

W ubiegłych latach laureatami zostali: Wojciech Chmielewski, Paweł Sołtys, Rafał Wojasinski, Marta Kwaśnicka i Wojciech Feliks Kudyba. Wyróżnienie przyznawane jest od 2017 roku.


Kazimierz Orłoś (ur. 1935 r.): prozaik, autor słuchowisk radiowych, scenarzysta filmowy i telewizyjny, dramaturg i publicysta. Z wykształcenia prawnik. Od lat 70. W latach 70. pracował jako dziennikarz w Polskim Radiu i zespole tygodnika „Literatura”. Jego debiutanckie opowiadania „Dziewczyna z łódki” ukazało w roku 1958 na łamach „Twórczości”. Wydanie drukiem powieści Cudowna melina w paryskim Instytucie Kultury doprowadziło do zwolnienia go z pracy i objęcie zapisem cenzury. Od 1977 publikował wyłącznie w drugim obiegu. Współpracował z Radiem Wolna Europa, publikował w „Kulturze” paryskiej oraz londyńskim „Pulsie”. Po 1989 roku współpracował z tygodnikiem „Solidarność”, „Gazetą Wyborczą”, „Rzeczpospolitą”, „Życiem” i „Gazetą Polską”.
(info wg PAP, fot. archiwum autora))


Dodaj komentarz