Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Nagroda Żółtej Ciżemki za 2021 rok

Kapituła Nagrody Żółtej Ciżemki w tym roku wyróżniła trzech twórców: w kategorii literatura – Roksanę Jędrzejewską-Wróbel za Stan splątania (Wydawnictwo Literackie) oraz w kategorii grafika: Gosię Herbę i Mikołaja Pasińskiego za Van Dog (HarperCollins Polska).


Do VI edycji Nagrody Żółtej Ciżemki zgłoszono niemal 200 tytułów, spośród których wyłoniono zwycięzców. Kapituła Nagrody Żółtej Ciżemki 2022 obradowała w składzie: dr hab. Katarzyna Wądolny-Tatar (przewodnicząca Kapituły), prof. Alicja Baluch, Marcin Bruchnalski, Iwona Haberny, dr Anna Machwic, Izabela Ronkiewicz-Brągiel i dr Agnieszka Staniszewska-Mól.

Wręczenie Nagrody odbędzie się 25 czerwca w Bibliotece Głównej (Kraków, ul. Powroźnicza 2).

Z uzasadnienia Kapituły:
Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Stan splątania, „Wydawnictwo Literackie”, Kraków 2021:

Społeczne i ponadpokoleniowe walory narracji pozwalają na dostrzeżenie, że relacja jako działanie i czas dla innych jest darem, a dawcą może być zarówno ten, kto stoi u progu dorosłości (na przykład wolontariusz w domu opieki), jak i ten, kto schodzi ze sceny życia, i mógłby być tylko biorcą (jak pensjonariusz domu seniora). Tytułowy „stan splątania” dobrze oddaje czas biopsychicznych i kulturowo-społecznych metamorfoz nastolatków, a także trafnie opisuje wewnętrzny pejzaż osoby u kresu życia. Stan splątania faktycznie staje się jednak stanem splatania – motywowanym potrzebą budowania autentycznych więzi, wzbudzania w sobie empatii i odpowiedzialności za innych, odnajdywania siebie w kontakcie z drugim człowiekiem i światem.

(W uzasadnieniu nawiązano do monografii: Bruno Latour, Splatając na nowo to, co społeczne. Wprowadzenie do teorii aktora-sieci, przeł. A. Derra, K. Abriszewski, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2010)

Gosia Herba, Mikołaj Pasiński, Van Dog, „HarperCollins Polska”, Warszawa 2021:

Przesłanie: „I Ty możesz malować jak Van Gogh” wypływa ze skojarzeń nazewniczych, opisu jednego dnia zwierzęcego bohatera – malarza Van Doga (od pomysłu rowerowego wyjazdu za miasto do umieszczenia gotowego obrazu w muzeum), a także intersemiotyczności ilustracji (motywiki i kolorystyki, nawiązującej do znanych prac holenderskiego artysty). Barwny świat detali i okraszona humorem narracyjność ciągu ilustracji pozwala czytać książkę (tekstowo i wizualnie) na wielu poziomach: projektowanej aktywności dziecięcej (twórczy zamiar, etapy pracy i jej finalizacja – obok niezależnego funkcjonowania otoczenia w czasie, gdy artysta tworzy), akulturacyjnego wprowadzenia w historię sztuki (twórczość konkretnego artysty, muzeum jako instytucja, nawiązania do dzieł Da Vinci, Velázqueza, Friedricha, Maneta, Muncha, Magritte`a, i wielu innych, na wyklejce książki).


Nagroda Żółtej Ciżemki – to ogólnopolski konkurs literacki na najlepszą książkę dla dzieci i młodzieży. Od 2017 roku honoruje polskich autorów tekstów oraz ilustracji.

(źródło: Biblioteka Kraków)

One thought on “Nagroda Żółtej Ciżemki za 2021 rok

Dodaj komentarz