Spotkania literackie

Spotkanie z Ostapem Nożakiem w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy

Ostap Nożak jest poetą ukraińskim i polskim. Urodził się w roku 1983 w Czortkowie w Ukrainie, ma polskie korzenie, w dzieciństwie rzadko posługiwał się językiem polskim, nauczył się go znacznie później. Pamięta jednak polskie baśnie, które mu we wczesnych latach życia opowiadała babcia. W domu było też trochę polskich książek, do których sięgał, zachęcony pięknymi, jak wspomina, ilustracjami. Od dziecka był wrażliwy na piękno sztuki. Uczył się w szkole muzycznej, do dziś zdarza mu się śpiewać w chórze. Studia (filologia ukraińska) Ostap Nożak ukończył na słynnym Uniwersytecie Narodowym w Czerniowcach, wiodącej ukraińskiej uczelni, powołanej do życia w 1875 roku na mocy dekretu Franciszka Józefa I. Uniwersytet w Czerniowcach poza tym, że jest znanym centrum badawczym i dydaktycznym, jest także pięknym miejscem. Zajmuje dawną rezydencję metropolitów Bukowiny i Dalmacji, wpisaną w roku 2011 na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Ostap Nożak jest poetą, pisarzem, tłumaczem, nauczycielem akademickim, bibliotekarzem oraz badaczem historii książki. Najchętniej porusza się w językowym trójkącie polsko-ukraińsko-białoruskim. Jest laureatem licznych konkursów poetyckich i translatorskich. Tłumaczy polską literaturę dla dorosłych (Jarosław Mikołajewski, Maciej Miłkowski, Dariusz Muszer) oraz dla dzieci (Joanna Papuzińska, Julian Tuwim, Danuta Wawiłow, Rafał Witek, Grzegorz Kasdepke).

W maju Ostap Nożak był bohaterem spotkania autorskiego w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy. Wywiad z gościem przeprowadziła Ewa Gruda w ramach własnego cyklu „Książki nie tylko dla dzieci”. Prawdziwym smaczkiem spotkania były czytane przez autora jego własne utwory (po polsku i po ukraińsku), a także wiersze polskich poetów przez niego tłumaczone, między innymi Pani Potworka Joanny Papuzińskiej (obecnej na spotkaniu) i – brawurowo przeczytana przez tłumacza – Tuwimowska Lokomotywa.

Spotkanie zostało zarejestrowane na YouTube, na kanale Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.

Dodaj komentarz