Rynek wydawniczy

„Certyfikat dla małych księgarni” – ostatni tydzień na zgłoszenia!

Instytut Książki przypomina, że mijają ostanie dni na składanie wniosków w ramach programu „Certyfikat dla małych księgarni” (do 29 sierpnia). Mogą w nim brać udział kameralne księgarnie, a kwota dofinansowania to do 40 tys. złotych. Budżet tegorocznej edycji programu wynosi 4 mln złotych.

Program Instytutu Książki powstał w 2021 roku jako reakcja na obserwowany od wielu lat spadek liczby małych księgarni, który dodatkowo przyspieszyła pandemia COVID-19. „Certyfikat dla małych księgarni” w swoim podstawowym zamierzeniu ma za zadanie nie tylko pomóc zahamować ten trend, ale także wpłynąć na zwiększenie roli małych księgarni jako placówek promujących czytelnictwo i kulturę w lokalnych społecznościach.

Bezpośrednim celem programu jest dofinansowanie małych, samodzielnych księgarni stacjonarnych, także antykwariatów. Wsparcie finansowe można przeznaczyć na pokrycie szerokiej gamy kosztów związanych z prowadzeniem działalności takich jak: koszty reklamy i promocji księgarni, konsultingu i doradztwa, realizacji planu proczytelniczego (np. organizacja spotkań autorskich), a także koszty stałe utrzymania lokalu księgarni oraz zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia.

W pierwszej, pilotażowej edycji programu, która miała miejsce w 2021 roku budżet programu wynosił 3 mln złotych, a wsparcia finansowego udzielono 106 małym księgarniom z całej Polski – zarówno z dużych miast wojewódzkich, jak i z mniejszych ośrodków, jak Ustroń, Sokółka czy Zgierz.

W trwającej, drugiej edycji programu, uproszczono zasady wypełnienia wniosku, poszerzono kategorie kosztów kwalifikowanych, a także podwyższono budżet do 4 mln złotych. Tylko w pierwszym naborze wniosków dofinansowania na łączną kwotę 2 238 000,00 złotych zostały przyznane już 56 księgarniom. W przeważającej większości wnioskującym przyznane zostało wsparcie na maksymalną kwotę 40 tys. złotych.
Oznacza to, że do rozdysponowania pozostało jeszcze prawie 1,8 mln złotych dla placówek, które do tej pory nie otrzymały dotacji.

W związku z tym pod koniec lipca Instytut Książki ogłosił kolejny nabór wniosków do programu „Certyfikat dla małych księgarni” – potrwa on jeszcze do 29 sierpnia 2022 roku!

Potencjalni wnioskodawcy muszą spełnić podstawowe wymagania, do których należą przede wszystkim: uzyskanie w 2021 roku minimum 50% przychodów ze sprzedaży książek, dostępność w księgarni minimum 1000 tytułów (w tym nie więcej niż 50% tytułów należących do wydawcy-właściciela księgarni), prowadzenie działalności w formie małej księgarni przez minimum dwa lata kalendarzowe oraz dostępność w ofercie wydawnictw regionalnych. Poza tym liczba księgarni w strukturze wnioskodawcy musi wynosić 3 lub mniej (w tym maksymalnie dwie filie). Z udziału w naborze wyłączono księgarnie, które zostały dofinansowane w ramach pierwszej edycji programu.

Wnioski można składać za pośrednictwem internetowego generatora wniosków pod adresem: https://instytutksiazki.pl/certyfikat/

Wszystkie niezbędne informacje o programie dostępne są na stronie Instytutu Książki: https://instytutksiazki.pl/pl/dotacje,3,programy-instytutu-ksiazki,2,certyfikat-dla-malych-ksiegarni,55.html

(Źródło IK)

Dodaj komentarz