Dotacje Rynek wydawniczy

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk po raz ósmy ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych. Wnioski na pierwsze półrocze 2023 roku i cały 2023 rok na realizację przedsięwzięcia przyjmowane będą do 30 września 2022.

 


Artyści mogą się ubiegać o roczne lub półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, tańca, literatury i filmu. Aplikować mogą także osoby zajmujące się upowszechnianiem kultur. Stypendia mogą być przeznaczone tylko na realizację konkretnych pomysłów artystycznych. Wypłacane będą od stycznia przyszłego roku.

Wnioski stypendialne składają sami zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stypendystów wiązać będzie umowa z Gminą Wrocław.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 16 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje

(info UM Wrocławia)

Dodaj komentarz