Rynek polski Rynek wydawniczy

Gospodarka w lipcu 2022 roku

Na stronie GUS sprawdzamy wyniki gospodarcze za lipiec 2022 rok.

Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w lipcu 2022 r. była wyższa niż przed rokiem o 2,0% ((wobec wzrostu o 3,9% w lipcu 2021 r.). W porównaniu z czerwcem 2022 r. wzrost sprzedaży detalicznej o 1,2%.

W kategorii prasa, książki odnotowano wzrost w stosunku do czerwca o 0,8% i spadek w stosunku do lipca ubiegłego roku i 1,9%.

Największy wzrost w stosunku do ub.r. odnotowano w grupie „tekstylia, odzież, obuwie” (o 13,3%), najgłębszy spadek sprzedaży wykazały podmioty handlujące pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 15,1%).

W lipcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem br. odnotowano spadek wartości sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 0,4%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się z 8,6% w czerwcu br. do 8,4% w lipcu br. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (z 22,0% przed miesiącem do 21,5%).


Zmiany cen produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem 2022 r. w interesujących nas kategoriach.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w lipcu 2022 r. były o 0,9% wyższe niż w czerwcu 2022 r. Największy wzrost cen zanotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 8,3%.

Najbardziej wzrosły ceny produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 2,6%). Wyższe niż w poprzednim miesiącu były również ceny produkcji,
m.in.: papieru i wyrobów z papieru (o 1,1%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,7%),

W porównaniu do lipca 2022 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 24,9%. Ceny były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu. Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 60,1%. Wyższe niż przed rokiem były ceny produkcji papieru i wyrobów z papieru (o 24,0%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 7,7%).

(źródło GUS)

Dodaj komentarz