materiały poligraficzne poligrafia - różne

Stora Enso podpisała umowę sprzedaży papierni Nymölla firmie Sylvamo

Stora Enso podpisała umowę sprzedaży zakładu papierniczego Nymölla (Szwecja) i wszystkich należących do niego zasobów firmie Sylvamo – wywodzącemu się z USA globalnemu producentowi papierów niepowlekanych. Transakcja opiewa na kwotę 150 mln euro. Jej finalizacja przewidziana jest na początek 2023 roku, po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń.


Transakcja stanowi część anonsowanego wcześniej przez Stora Enso planu sprzedaży czterech z pięciu zakładów papierniczych, należących do nordyckiego koncernu. Zgodnie z przyjętą strategią, firma zamierza koncentrować swoją działalność na przyszłościowych obszarach o dużym potencjale długoterminowego wzrostu. Należą do nich: opakowania, rozwiązania budowlane oraz innowacje w zakresie biosurowców.

„W ślad za niedawno podpisaną umową o sprzedaży zakładów Maxau, anonsujemy znalezienie odpowiedniego, doświadczonego właściciela również dla fabryki Nymölla. Kontynuujemy też proces sprzedaży pozostałych zasobów papierniczych” – mówi Seppo Parvi, CFO i szef działu Paper w firmie Stora Enso.

Plan firmy Sylvamo zakłada zintegrowanie zakładu Nymölla w ramach jej globalnego biznesu papierniczego. Transakcja uwzględnia 520 zatrudnionych tu osób. Wyłączono z niej natomiast TreeToTextile, firmę działającą na terenie fabryki Nymölla, specjalizującą się w produkcji włókien tekstylnych. Jej działalność w tym miejscu będzie kontynuowana.

Moce wytwórcze zakładów Nymölla wynoszą obecnie 485 tys. ton bezdrzewnych niepowlekanych papierów biurowych, z Multicopy jako czołową produkowaną tu marką. Biorąc pod uwagę wyniki koncernu za 2021 rok, oczekuje się, że transakcja obniży jego roczne przychody ze sprzedaży o ok. 290 mln euro. Z zastrzeżeniem korekt w dniu jej zamknięcia, Stora Enso zaksięguje jednorazową stratę ze zbycia w wysokości około 20 mln euro w zysku operacyjnym (wg IFRS) za 1. kwartał 2023 jako element wpływający na porównywalność. Doradcą finansowym Stora Enso przy realizowaniu transakcji była firma BofA Securities.

Nieco wcześniej, 13 września br. Stora Enso ogłosiła sprzedaż zakładów Maxau (Niemcy) firmie Schwarz Produktion. Koncern kontynuuje proces sprzedaży pozostałych dwóch papierni – Hylte i Anjala, bez wyznaczonej konkretnej daty na ich sfinalizowanie. Stora Enso zapewnia, że realizowane działania nie mają natychmiastowego wpływu na codzienną pracę jednostki Paper, która na bieżąco obsługuje swoich klientów.
(info: Poligraficzna Agencja Informacyjna, fot.: Stora Enso))

Dodaj komentarz