Rynek wydawniczy Szkolenia

Wolne Lektury zapraszają do kolejnej edycji Mistrzowskiej Szkoły Poezji

Wolne Lektury po raz kolejny zapraszają miłośników poezji oraz początkujących twórców do wzięcia udziału w Mistrzowskiej Szkole Poezji Wolnych Lektur. Przed nami 10 tygodni, podczas których posłuchamy o ekopoetyce, awangardzie, retoryce, będziemy interpretować wiersze polskich i zagranicznych poetów i poetek. Podczas trzeciej edycji kursu o poezji opowiadać będą Julia Fiedorczuk, Joanna Mueller, Grzegorz Uzdański, dr Artur Hellich i dr Paweł Kozioł.


Spotkania rozpoczną się 4 października i potrwają do połowy grudnia 2022. Autorskie wykłady i warsztaty będą prowadzone dwa razy w tygodniu przez internet, co umożliwi udział wszystkim zainteresowanym osobom niezależnie od miejsca zamieszkania. W kursie mogą uczestniczyć osoby, który ukończyły 18 r.ż.

Formularz rejestracyjny dla uczestników.

Julia Fiedorczuk w zapowiedzi swojego cyklu „Poezja w kryzysach” mówi: Podczas lekcji zastanowimy się dlaczego poezja w takiej czy innej formie towarzyszy ludzkiej kulturze od zarania dziejów. Dlaczego tak łatwo zapamiętujemy rymowane frazy i dlaczego warto czytać wiersze dziś, w dobie wielu kryzysów, z których najpoważniejsze – kryzys klimatyczny i Szóste Wielkie Wymieranie – dotyczą zachwianych warunków życia biologicznego na Ziemi. Zastanowimy się czym różni się poezja od innych zastosowań języka i czego od nas, czytelników i czytelniczek, wymaga.

Natomiast podczas spotkań z dr Pawłem Koziołem uczestnicy i uczestniczki dowiedzą się m.in. czym jest retoryka, jak się buduje tekst, do czego może przekonać nas wiersz, o środkach stylistycznych, argumentacji i figurach myślowych. A wszystko to na przykładach z poezji współczesnej i klasycznej, polskiej i zagranicznej.

Pozytywne opinie oraz liczne uczestnictwo w dwóch poprzednich edycjach Szkoły Poezji skłoniły nas do zorganizowania kolejnej edycji. Tej jesieni znów zanurzymy się w poezji, podejmiemy próbę ponownej interpretacji utworów znanych ze szkoły, a także zmierzymy się z twórczością poetek i poetów, których poezji nie znajdziemy w podręcznikach szkolnych. Długie, jesienne wieczory sprzyjają refleksji nad znaczeniem poezji w naszym życiu i odnajdywaniem w niej kontekstów i nowych znaczeń – mówi Paulina Choromańska, wiceprezeska Fundacji Nowoczesna Polska, koordynatorka biblioteki Wolne Lektury.

Wszystkie wykłady Mistrzowskiej Szkoły Poezji będą dostępne jako nagrania bezpłatnie na kanale YouTube Wolnych Lektur. Natomiast w sesjach na żywo, z możliwością zadawania pytań prowadzącym i komentowania, mogą wziąć udział darczyńcy i darczynki Wolnych Lektur, którzy przekazują comiesięczną darowiznę na rzecz Wolnych Lektur w wybranej przez siebie wysokości. Darowiznę na rzecz Wolnych Lektur można przekazać tutaj.

W ramach projektu powstanie 40 godzin lekcji on-line, które będzie można obejrzeć w dowolnym miejscu i czasie, i które będą mogły posłużyć nie tylko pasjonatom poezji i jej twórcom, lecz także wspomóc nauczycieli i uczniów w edukacji szkolnej.


W 2021 roku i latem 2022 roku odbyły się dwie edycje Szkoły Poezji. Nagrania z wykładów można zobaczyć na YouTube:

Mistrzowska Szkoła Poezji 2021.
Wakacyjna Szkoła Poezji 2022.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(info Fundacja Nowoczesna Polska)

Dodaj komentarz