Konkursy Konkursy literackie

Nagroda KLIO 2022

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłaszają dwudziestą ósmą edycję Nagrody KLIO i zapraszają wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców, w najwyższym stopniu przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej.


Książki polskich autorów i wydawców wydane w roku bieżącym i poprzednim (2022 i 2021) należy zgłosić do 30 września 2022 r.

Dla wydawców, którzy biorą udział w Targach Książki Historycznej 2022, uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne. Wydawcy, którzy nie są wystawcami Targów Książki Historycznej, zobowiązani są uiścić opłatę w wysokości 70 zł + VAT za każdą zgłoszoną publikację.

Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać przesyłając w wersji papierowej podpisany formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (oba dokumenty w załączeniu) oraz 3 egz. każdej z proponowanych do nagrody publikacji pod adres „Nagroda Klio”:

Waldemar Michalski
Fundacja Historia i Kultura
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
z dopiskiem NAGRODA KLIO

UWAGA! Zgłoszenie oraz wykaz zgłaszanych książek należy także przesłać w wersji elektronicznej drogą mailową w ww. terminie, na adres: promocja@historiaikultura.pl

W Jury Nagrody, nazywanej „polskim Noblem dla historyków”, zasiadają niekwestionowane autorytety, naukowcy reprezentujący różne obszary badawcze oraz dziennikarze: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), prof. dr hab. Jacek Banaszkiewicz, prof. dr hab. Maciej Janowski, prof. dr hab. Jan Kieniewicz, red. Tomasz Łubieński, prof. dr hab. Halina Manikowska, red. Marian Turski i red. Tomasz Urzykowski. Sekretarzem jest Zbigniew Czerwiński. Liczba zgłaszanych do Nagrody publikacji stale rośnie. W rekordowym 2021 roku 105 wydawców nadesłało aż 288 propozycji książek wydanych w latach 2020–2021.

W 2022 r. Jury ze zgłoszonych propozycji nominuje do nagród w czterech kategoriach:

  • autorskiej (indywidualny wkład autora w popularyzację historii)
  • monografii naukowej (merytoryczny wkład w poznawanie historii),
  • edytorskiej (dla wydawcy za publikację serii, cykli itp.; dla redaktora, edytora),
  • varsaviana (za wkład w popularyzacji historii Warszawy).

Wyniki tegorocznej edycji ogłoszone zostaną podczas inauguracji jubileuszowej 30. edycji Targów Książki Historycznej, w czwartek 24 listopada 2022 r.

Więcej informacji

Mecenat nad Nagrodą KLIO sprawuje Stowarzyszenie Autorów i Wydawców Copyright Polska.

Organizatorami Nagrody KLIO są Porozumienie Wydawców Książki Historycznej i Fundacja Historia i Kultura.

(info Fundacja Historia i Kultura)

Dodaj komentarz