Dotacje Rynek wydawniczy

Tarcza dla literatów: 2 mln złotych dla autorów

Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na kształt i funkcjonowanie polskiego środowiska literackiego. Ogłoszone dwukrotnie przez Instytut Literatury wsparcie w postaci Tarczy dla literatów pozwoliło w poprzednich latach na wydanie ponad dwóch setek artystycznych, niekomercyjnych książek dzięki dodatkowym środkom otrzymanym z MKDN.


Analogiczna pomoc dla wydawców i pisarzy została przewidziana również na rok 2022, podczas którego IL m.in. ogłosił trzy otwarte nabory na wydanie książek, dofinansuje spotkania oraz tłumaczenia literackie. W tym roku Instytut rozdysponuje na ten cel około 2 mln zł.

76 000 zł trafi do autorów na wydanie 8 książek i opracowań literackich – to efekt ostatnich decyzji komisji selekcyjnej Konkursu Tarcza dla literatów: Książka II pod przewodnictwem dyrektora IL – dr hab. Józefa Marii Ruszara.

Był to nabór uzupełniający, a w ramach pierwszej tegorocznej edycji rozdysponowano ponad 700 000 zł na wydanie 45 książek: poezji, artystycznej prozy, literatury naukowej, dramatów i przekładów literackich.

Ponad 720 000 zł rozdysponowano podczas Konkursu Tarcza dla literatów: Seria wydawnicza. Celem konkursu było wydanie serii wydawniczych składających się minimum z dwóch, a maksymalnie z ośmiu premierowych książek poetyckich żyjących polskich autorów oraz jednej książki krytycznoliterackiej dotyczącej publikacji wydanych w ramach Tarczy dla literatów w latach 2020–2021.

Ponad 150 000 zł przeznaczono do tej pory na zakup licencji i tłumaczeń przez dział Międzynarodowych Projektów Translatorskich. 30 000 zł rozdysponowano na organizację tarczowych spotkań autorskich Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na zakup tekstów do Czytelni portalu NowyNapis.eu.

Lista publikacji dofinansowanych w ramach Tarczy dla literatów w latach 2020–2021
(źródło: Instytut Literatury)

Dodaj komentarz