Rynek wydawniczy Szkolenia

Ostatnie miejsca na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW!

Trwa II tura naboru na ostatnie wolne miejsca na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW.

Pierwsze zajęcia na studiach odbędą się 25 listopada 2022.

Nauka trwa dwa semestry, od listopada 2022 roku do lipca 2023 roku. Zajęcia odbywają się co kilka weekendów (piątki godz. 16.30-19.45, soboty godz. 10.00-17.15, niedziele, godz. 10.00-13.15), 5 razy w semestrze, w sumie przewidziano 160 godz. zajęć w ciągu roku.

Program obejmuje szeroko pojętą problematykę rynku książki oraz zagadnienia praktyczne związane m.in. z marketingiem wydawniczym, zarządzaniem wydawnictwem, informacją o książce, pracą redakcji, zakupem praw autorskich, promocją na targach, dystrybucją, nowymi technologiami. Studia przeznaczone są zarówno dla osób, które pracują już na rynku książki i pragnęłyby ponieść swoje kwalifikacje, jak również dla tych, które przewidują możliwość podjęcia takiej pracy w przyszłości. Celem studiów jest zapoznanie się z realiami rynku wydawniczego i księgarskiego, uzyskanie podstawowych kwalifikacji w dziedzinie zarządzania działalnością wydawniczą lub księgarską.

Wykładowcami są uczestnicy i analitycy rynku książki, znający omawiane zagadnienia z praktyki zawodowej

Dodaj komentarz