Rynek wydawniczy

“Powstanie Styczniowe 1863-1864” – nowy program dotacyjny

Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego – „Powstanie Styczniowe 1863-1864”. W programie dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych można wnioskować o dofinansowanie działań o charakterze historycznym, kulturowym, artystycznym oraz edukacyjnym. Przewiduje się dofinansowanie działań kwotami od 10 tys. do 80 tys. złotych. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całego budżetu zadania. Wnioski można składać do 4 listopada 2022 r.

Realizowane działania powinny zapraszać społeczności lokalne do celebrowania 160. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej w historię narodową. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.

Budżet programu dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864” wynosi 4,5 mln zł.

Więcej informacji na stronie niepodlegla.gov.pl

(źródło fot.: “L’illustration journal universel”, 25.04.1863)

Dodaj komentarz