Konkursy Konkursy zagraniczne Różne

Bohdan Zadura laureatem Nagrody Translatorskiej Drahomanowa

Bohdan Zadura został laureatem tegorocznej edycji Nagrody Translatorskiej Drahomanowa (Drahomán Prize), przyznawanej przez Instytut Ukraiński, ukraiński Pen Club oraz Ukraiński Instytut Książki za najlepsze tłumaczenia literatury ukraińskiej. Jury konkursu oceniło trzy przekłady Zadyry: Nikt nie tańczył jak mój dziadek Kateryny Babkiny, Kalendarz wieczności Wasyla Machny oraz Lutecja Jurija Wynnyczuka.


Zgłoszenia do Nagrody Translatorskiej Drahomanowa napłynęły z 15 krajów, m.in. z Włoch, Białorusi, Rumunii, Austrii, Holandii, Brazylii, Polski, Francji, Węgier, Serbii, Bułgarii, Izraela, Łotwy, Macedonii Północnej i Czech. W tym roku krótka listę tworzą trzy nazwiska: Alessandro Aquilli (Włochy), Iryna Dmytryshyn (Francja), Bohdan Zadura (Polska.)

Bohdan Zadura urodził się 18 lutego 1945 roku w Puławach. Pisarz i poeta. Pracował w redakcjach czasopism literackich „Akcent” i „Twórczość”, w której od 2004 do 2020 roku był redaktorem naczelnym. Jest laureatem wielu nagród literackich i translatorskich m.in. Wrocławskiej Nagrody Poetycka „Silesius” za całokształt twórczości (2018), Nagrody „Literatury na Świecie” za przekład tomu wierszy Serhija Żadana „Antena” (2021) oraz Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” za przekład opowiadań Kateryny Babkiny „Nikt tak nie tańczył jak mój dziadek” (2021). Pracuje jako tłumacz z języka angielskiego, białoruskiego, rosyjskiego, ukraińskiego i węgierskiego.

Jest laureatem wielu nagród literackich, m.in. im. Stanisława Piętaka (1994), im. Józefa Czechowicza (2010), Nagrody Silesiusa w kategorii książka roku (2011), Kijowskich Laurów (2010), węgierskiej Nagrody im. Gábora Bethlena (2013), Międzynarodowej Nagrody Literackiej im. H. Skoworody (2014), Nagrody im. C.K. Norwida (2015), Wrocławskiej Nagrody Poetyckiej Silesius 2018 za całokształt twórczości. W 2021 roku za przekład tomu Antena Serhija Żadana otrzymał Nagrodę Transltorską „Literatury na Świecie” w kategorii Poezja.
(info wg PAP)

Dodaj komentarz