Konkursy literackie

Przyznano Nagrodę Historyczną im. K. Moczarskiego

Anna Wylegała otrzymała Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego. Jej książka Był dwór, nie ma dworu. Reforma rolna w Polsce została wybrana spośród dziesięciu nominowanych. Nagroda została przyznana już po raz 14.


Najlepsza książka historyczna roku
Anna Wylegała opisała skonfiskowanie ziemi kilkunastu tysiącom ziemian i sprzedanie jej ponad milionowi bezrolnych i małorolnych chłopów. Autorka opisała losy właścicieli majątków na Kielecczyźnie i mieszkańców okolicznych wsi. Książka jest nie tylko mikrohistorycznym studium przebiegu reformy, ale także opowiada o społecznych relacjach na wsi u zarania PRL.

Anna Wylegała to socjolożka, adiunktka w Instytucie Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Jest także autorką książki Przesiedlenia a pamięć. Studium (nie)pamięci społecznej na przykładzie ukraińskiej Galicji i polskich “Ziem Odzyskanych”.

Zwyciężczyni otrzymała statuetkę – replikę temperówki patrona nagrody oraz 50 tysięcy złotych. Wydawcą książki Był dwór, nie ma dworu jest Wydawnictwo Czarne.

Nagroda Młodzieżowych Klubów Historycznych
Tak jak w poprzednich latach swoją nagrodę – Ołówek – przyznały także Młodzieżowe Kluby Historyczne im. Kazimierza Moczarskiego. Tym razem nagrodziły książkę Czystka Katarzyny Surmiak-Domańskiej. To rodzinna saga, historia rodziny na podstawie skrawków i analogii. Z zachowanych listów, zamazanych wspomnień, ale także przemilczeń i niedopowiedzeń wyłania się obraz wiejskiego życia na Kresach – od pozornej idylli przedwojennej wielokulturowości, przez grozę wojny i horror rzezi wołyńsko-galicyjskiej, po zagładę tamtego świata, wysiedlenia, zajmowanie domów po Niemcach i próby budowania wszystkiego od początku.


Kazimierz Moczarski, dziennikarz i prawnik, demokrata i społecznik, żołnierz Armii Krajowej, po wojnie przez 11 lat więziony przez komunistów, jest autorem Rozmów z katem – niezwykłego zapisu rozmów z Jürgenem Stroopem, likwidatorem warszawskiego getta, z którym dzielił jedną celę więzienia na warszawskim Mokotowie.

Nagrodę Historyczną m.st. Warszawy im. Kazimierza Moczarskiego przyznaje jury w składzie: Andrzej Friszke (przewodniczący), Antoni Dudek, Dobrochna Kałwa, Barbara Klich-Kluczewska, Jan Kofman, Andrzej Kunert, Anna Landau-Czajka, Tomasz Łubieński, Anna Machcewicz, Tomasz Makowski, Małgorzata Szejnert, Andrzej Wielowieyski.

Organizatorem i fundatorem konkursu jest m.st. Warszawa, a współorganizatorami Dom Spotkań z Historią oraz Fundacja im. Kazimierza i Zofii Moczarskich.

(źródło: um.warszawa.pl)

Dodaj komentarz