Czasopisma Rynek wydawniczy

Powrót „Notatnika Teatralnego”

„Notatnik Teatralny”, jedno z najważniejszych polskich pism poświęconych teatrowi, wraca na rynek wydawniczy! Tematem najnowszego numeru jest teatr w Ukrainie oraz sytuacja teatrów i artystów podczas wojny. Premiera odbędzie się 7 grudnia o 19.00 w Klubie Proza we Wrocławiu. Nowym wydawcą czasopisma jest Wrocławski Dom Literatury.


„Notatnik Teatralny” został założony we Wrocławiu w 1991 roku. Był pierwszym pismem poświęconym teatrowi i szerzej – kulturze, które ukazało się na polskim rynku po roku 1989.
Pismo opisuje teatr współczesny i jest zorientowane na praktykę twórczą. Publikuje manifesty, wywiady, portrety aktorskie i dramaty. Zajmuje się ideami kształtującymi polski teatr i sylwetkami najważniejszych reżyserów, scenografów i dramatopisarzy.

Na łamach „Notatnika Teatralnego” swoje teksty publikowali m.in.: Jerzy Grotowski, Peter Brook, Eugenio Barba, Jan Kott, Sławomir Mrożek, Erwin Axer, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Osiński, Ludwik Flaszen, Krystian Lupa, Stefan Bednarek, Józef Kelera, Krzysztof Mroziewicz, Nina Király, Thomas Irmer, Iwan Wyrypajew, Georges Banu, Richard Shusterman, Renate Klett. Wiele publikacji doczekało się przedruków w Rosji, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, we Francji, Włoszech, na Łotwie i Litwie czy w Rumunii.

Przez lata ważną linię wydawniczą stanowiły numery monograficzne poświęcone biografii najważniejszych postaci polskiej sceny teatralnej, m.in. Jerzemu Grotowskiemu, Erwinowi Axerowi, Gustawowi Holoubkowi, Jerzemu Grzegorzewskiemu, Jerzemu Jarockiemu, Bogusławowi Schaefferowi, Krystianowi Lupie, Henrykowi Tomaszewskiemu, Krzysztofowi Warlikowskiemu, Grzegorzowi Jarzynie, Michałowi Zadarze, Mai Kleczewskiej, Janowi Klacie, Krzysztofowi Garbaczewskiemu, Monice Strzępce i Pawłowi Demirskiemu. Często były to pierwsze zwarte publikacje poświęcone ważnym polskim artystom.

Nie mniej istotne były zeszyty, których wiodącymi tematami stawały się idee (wolność i sztuka, teatr polityczny, kryzys teatru publicznego, Marzec ‘68), zjawiska (zawód dramaturg, aktorzy Lupy, dramaturgia polska) czy też próby opisania nowych pokoleń twórców (pokolenie martwego sezonu, młodsi zdolniejsi, siedmiu wspaniałych). „Notatnik” ma na swoim koncie również numery zorientowane na praktykę teatralną, opisujące proces powstawania przedstawień takich jak, m.in.: „Pułapka” i „Płatonow” Jerzego Jarockiego, „Lunatycy”, „Kalkwerk” i „Zaratustra” Krystiana Lupy czy „Dziady” Michała Zadary. W ostatnich latach na łamach czasopisma pojawiały się również niepublikowane nigdzie wcześniej teksty dramatów autorstwa m.in. Pawła Demirskiego, Artura Pałygi, Zyty Rudzkiej, Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk.

Do 2018 roku, gdy działalność wydawnicza „Notatnika Teatralnego” została przerwana na cztery lata, ukazało się 87 numerów.

Najnowszy, podwójny zeszyt (nr 88–89/2022) „Notatnika Teatralnego” jest poświęcony teatrowi w Ukrainie i rejestruje sytuację teatrów i artystów podczas wojny. W numerze znalazły się analizy możliwego rozwoju ukraińskiego teatru dramatycznego autorstwa twórców i teoretyków ukraińskich. Pismo wraca na rynek z nowym wydawcą, którym jest Wrocławski Dom Literatury. Redaktorem naczelnym „Notatnika Teatralnego” jest niezmiennie jego założyciel Krzysztof Mieszkowski. Zastępczynią redaktora naczelnego została Marzena Sadocha, a sekretarzem redakcji Paweł Zaręba. W zespole redakcyjnym w roli redaktora i korektora pracuje również Jarosław Minałto.

Redakcja zapowiada, że naturalną linią rozwoju pisma będzie towarzyszenie bieżącemu życiu teatralnemu (kolejne pokolenia młodych reżyserów), śledzenie zmian estetycznych i nazywanie idei, które dzisiaj organizują proces twórczy. Burzliwe życie teatralne, mocno związane z życiem społecznym, powinno podlegać opisowi, który pomoże nazywać kolejne momenty w jego najnowszej historii.

Premiera nowego zeszytu „Notatnika Teatralnego” (nr 88–89/2022) odbędzie się w środę 7 grudnia o 19.00 w Prozie, klubie Wrocławskiego Domu Literatury (ul. Przejście Garncarskie 2). O reaktywacji czasopisma, planach na kolejne zeszyty, ale przede wszystkim o najnowszym numerze rozmawiać będą: Marzena Sadocha, Agata Siwiak, Krzysztof Mieszkowski. Wstęp wolny. Spotkanie będzie również transmitowane na żywo online na Facebooku Wrocławskiego Domu Literatury i „Notatnika Teatralnego”.

„Notatnik Teatralny” nr 88–89/2022 będzie do nabycia od 7 grudnia we Wrocławskim Domu Literatury i w księgarni internetowej Wydawnictwa Warstwy.
Sprzedaż przedpremierowa „Notatnika” odbywać się będzie w dniach 1–4 grudnia podczas 30. Wrocławskich Targów Dobrych Książek w Hali Stulecia na stoisku Wydawnictwa Warstwy (nr 5).

Dzięki inicjatywie nowego wydawcy zostanie uruchomiony także serwis internetowy (od 7 grudnia). Żeby być na bieżąco, warto śledzić reaktywowany profil „Notatnika Teatralnego” na Facebooku oraz nowy profil pisma na Instagramie. Kolejny numer „Notatnika” ukaże się 27 marca 2023 roku w Międzynarodowy Dzień Teatru.

(info WDL)

Dodaj komentarz