Kadry - poligrafia Odeszli od nas Poligrafia Rynek wydawniczy

Odeszli od nas: Antonii Szczepański

Z ogromnym smutkiem i żalem informujemy od śmierci naszego przyjaciela, nestora polskiej poligrafii, aktywnego działacza Sekcji Poligrafów SIMP Antoniego Szczepańskiego. Zmarł 10 października. Miał 92 lata. Niestety nie udało nam się go pożegnać. Informacja o jego śmierci dopiero do nas dotarła. Będzie nam Go bardzo brakować.


Antoni Szczepański urodził się 6 czerwca 1930 r. w Jaworznie. Tam też otrzymał w 1950 r. świadectwo dojrzałości w Szkole Ogólnokształcącej im. Tadeusza Kościuszki.

W latach 1953-1958 pracował w Państwowym Wydawnictwie Naukowym, gdzie poznał zagadnienia wydawnicze, poligraficzne i fotoreprodukcyjne. W 1956 r. ukończył Technikum Chemiczne.

W roku 1958 wyjechał na studia poligraficzne, które ukończył jako pierwszy w Inżynierskiej Szkole Poligraficznej (Ingenieurschule fur Polygrafie) w Lipsku w 1962 r.

W latach 1962-1970 pracował w Zakładach Graficznych „Dom Słowa Polskiego” jako technolog, mistrz zmianowy i kierownik przygotowalni rotograwiurowej. W 1970 r. przeszedł do pracy w Zarządzie Głównym RSW „Prasa-Książka-Ruch”, gdzie zajmował się produkcją poligraficzną i informacją naukowo-techniczną.

Z powodu ciężkiej operacji pod koniec 1980 roku przeszedł dwa lata później na rentę inwalidzką. W drugiej połowie lat 80. brał udział w szkoleniu i przeszkalaniu pracowników polskiej poligrafii w Centrum Szkoleniowym Uniwersytetu Technicznego w Karl-Marx-Stadt (obecnie Chemnitz) oddelegowany przez Zjednoczenie Przemysłu Poligraficznego.

W latach 1991-92 pracował na pół etatu w Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „Poligrafia”. Współpracował z Centralnym Laboratorium Poligraficznym, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Przemysłu Poligraficznego i „Poligrafiką” w zakresie tłumaczeń, informacji naukowo-technicznej oraz publikacji.

W 1963 r. wstąpił do Sekcji Poligrafów. W latach 1967-70 był przewodniczącym Koła Zakładowego Sekcji przy DSP. W okresie 1963-69 był sekretarzem, a w latach 1972-75 pełnił funkcję przewodniczącego Oddziału Warszawskiego Sekcji. W latach 1972-75 i 1980-84 był członkiem, a od 1975 do 1980 przewodniczącym Zarządu Głównego Sekcji Poligrafów i członkiem Zarządu Głównego SIMP.

Antoni Szczepański został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnymi i złotymi odznakami stowarzyszeniowymi SIMP i NOT oraz tytułem Zasłużonego Seniora SIMP w roku 1994.

One thought on “Odeszli od nas: Antonii Szczepański

Dodaj komentarz