Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

Nagroda Poetycka im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego Orfeusz – zgłoszenia do 15 lutego

Do 5 lutego można zgłaszać tomy poetyckie do XII edycji Nagrody Poetyckiej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego ORFEUSZ za najlepszy tom roku 2022.

Zgłoszenia przyjmowane w formie pisemnej na formularzu dostępnym na stronie www.orfeusz-nagroda.pl, do którego należy dołączyć 6 egzemplarzy każdego zgłaszanego tytułu.

Adres nadsyłania zgłoszeń: Wojciech Kass, Muzeum K. I. Gałczyńskiego w Praniu, 12-220 Ruciane Nida z dopiskiem ”Orfeusz” lub ”Nagroda Orfeusza”.

Termin zgłaszania książek upływa 5 lutego 2023 roku.

Szczegółowe informacje znaleźć można pod adresem: www.orfeusz-nagroda.pl

Dodaj komentarz