Kadry Rynek wydawniczy

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu wydawnictwa słowo/obraz terytoria

1 stycznia 2023 roku nastąpiła zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu wydawnictwa słowo/obraz terytoria. Funkcję, którą od lat sprawował współzałożyciel wydawnictwa – Stanisław Rosiek, przejęła Daria Majewska. Profesor Stanisław Rosiek pozostaje w zarządzie.


Daria Majewska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, redaktorka, koordynatorka prac wydawniczych. Od dawna związana z gdańskim środowiskiem wydawniczym, była sekretarzem redakcji Wydawnictwa Marabut i przez 15 lat słowo/obraz terytoria, kierowała też wydawnictwem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Brała również udział w wielu inicjatywach wydawniczych spoza Trójmiasta. Pracowała w Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.
(info słowo/obraz terytoria)

Dodaj komentarz