ekslibris Wystawy

Warszawska Galeria Exlibrisu zaprasza

Warszawska Galeria Exlibrisu zaprasza na wystawę prezentującą wizerunki Madonny w linorytach Zbigniewa Jóźwika.


Spotkanie organizowane jest we współpracy z Towarzystwem Bibliofilów Polskich w Warszawie.
Podczas wernisażu rozlosowana zostanie wśród gości jedna z grafik artysty.

Zbigniew Jóźwik urodził się w roku 1937 w Opolu Lubelskim. Jest doktorem nauk przyrodniczych, przyrodnikiem i polarnikiem, przez wiele lat był pracownikiem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, od 2003 roku „nauczyciel akademicki w stanie twórczego spoczynku”. Artysta grafik, bibliofil, kolekcjoner, właściciel bogatych zbiorów grafiki, ekslibrisów, książek. Twórca setek grafik i ilustracji zdobiących książki oraz inne druki, autor kształtu graficznego wielu książek. Wykonał blisko 800 ekslibrisów, głównie techniką linorytu. Grafiki, książki i ekslibrisy pokazywał na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, indywidualnych i zbiorowych. Ma również niemały dorobek piśmienniczy, w którym poczesne miejsce zajmują publikacje naukowe, bibliofilskie i poezja oraz prace redakcyjne.

Wernisaż odbędzie się w środę 25 stycznia, o godz. 17.00 w Warszawskiej Galerii Ekslibrisu, ul. Grójecka 109.
Wstęp wolny.
(info WGE)

Dodaj komentarz