Organizacje branżowe Różne Rynek wydawniczy

Najważniejsze działania Polskiej Izby Książki w roku 2022

Polska Izba Książki podsumowała swoje najważniejsze działania w roku 2022.


Dużym sukcesem działań PIK w 2022 roku jest zmiana w systemie oświaty w zakresie kształcenia kadry dla branży wydawniczo-księgarskiej. Na wniosek Izby uruchomione zostanie we wrześniu 2023 roku dwuletnie pomaturalne studium w zawodzie „Animator rynku książki”. Absolwenci Studium będą pozyskiwali umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz relacji z klientami, w szczególności zaś: założenia i prowadzenia przedsiębiorstwa rynku książki, wykonywania prac związanych z realizacją transakcji kupna i sprzedaży, pozyskiwania informacji o asortymencie księgarskim i rynku wydawnictw, organizowania działań marketingowych, stosowania technik informatycznych i korzystania z mediów społecznościowych.

Przez cały rok PIK intensywnie pracowała m.in.w obszarze legislacyjnym:
Dzięki pracy dwóch zespołów prawników-wolontariuszy PIK mogła złożyć istotne uwagi w ramach konsultacji społecznych odnośnie ważnych dla branży projektów ustaw.

W roku 2022 działania PIK skupione były na wspieraniu mniejszych podmiotów, których egzystencja gwarantuje różnorodność i zrównoważony rozwój – niezależnych księgarni i niszowych wydawców.

Niszowym wydawcom dedykowana była organizacja stoisk kolektywnych na Targach Książki w Warszawie w dniach 26-29 maja 2022 r. i Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie w dniach 27-30 października 2022 r. PIK zrealizowała ten projekt dzięki dotacji MKiDN.

Od kilkunastu lat Izba organizuje regularne spotkania branżowe. Jest to ważna platforma dialogu pomiędzy podmiotami rynku książki jak i wymiany wiedzy. Forum PIK organizowane jest w nadziei na większą integrację i współpracę w branży. Spotkania organizowane są często we współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami.

Pełne podsumowanie działań.

(info PIK)


Dodaj komentarz