Analizy/podsumowania Rynek polski Rynek wydawniczy

Co ze sprzedażą książek i prasy? – dane GUS za grudzień 2022 roku

Według danych GUS za grudzień sprzedaż detaliczna* w cenach stałych była wyższa niż przed rokiem o 0,2% (wobec wzrostu o 8,0% w grudniu 2021 r.). W porównaniu z listopadem 2022 r. notowano wzrost sprzedaży detalicznej o 13,1%. W okresie styczeń-grudzień** 2022 r. sprzedaż wzrosła r/r o 5,0% (w 2021 r. wzrost o 8,1%). Sprzedaż produkcji w kategorii „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” w cenach stałych spadła aż o 8% r/r. Spada też sprzedaż przez Internet. Ceny  na towary klasyfikowane jako papier i wyroby z papieru ceny wzrosły r./r. o 19,2%.


Sprzedaż detaliczna towarów według rodzajów działalności przedsiębiorstwa

W grudniu 2022 r. największy wzrost sprzedaży detalicznej (w cenach stałych) w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. spośród prezentowanych grup odnotowały jednostki handlujące farmaceutykami, kosmetykami, sprzętem ortopedycznym (o 7,6% wobec wzrostu o 18,8% przed rokiem). Sprzedaż wzrosła również w grupach „tekstylia, odzież, obuwie” (o 7,2%) oraz „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 1,9%). Najgłębszy spadek sprzedaży raportowały podmioty zaklasyfikowane do grupy „meble, rtv, agd” (o 10,4%).
W grudniu w porównaniu z listopadem 2022 r. odnotowano niższą wartość sprzedaży detalicznej przez Internet w cenach bieżących (o 9,6%). Udział sprzedaży przez Internet w sprzedaży „ogółem” zmniejszył się z 11,9% w listopadzie do 9,5% w grudniu 2022 r. Spośród prezentowanych grup o znacznym udziale sprzedaży przez Internet spadek udziału raportowały przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grup: „tekstylia, odzież, obuwie” (z 27,2% przed miesiącem do 19,7%), „prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach” (odpowiednio z 31,5% do 27,5%) oraz „meble, rtv, agd” (z 21,1% do 18,9%).

Sprzedaż detaliczna wyrównana sezonowo
Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym sprzedaż detaliczna w cenach stałych w grudniu 2022 r. była o 4,8% niższa w porównaniu z listopadem 2022 r.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 r.
Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w grudniu 2022 r. wzrosły w stosunku do listopada 2022 r. o 0,5%, a w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku – o 20,4%. W przypadku towarów z kategorii papier i wyroby z papieru ceny wzrosły r./r. o 19,2%, w stosunku do listopada spadły o 0,2%. GUS ocenia też ceny w kategorii wyroby z metali oraz poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji – wzrost r./r. o 7,6%. (wzrost o 0,6% w stosunku do listopada).

……………………………….

* Dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób. Grupowania przedsiębiorstw dokonano na podstawie PKD 2007, zaliczając przedsiębiorstwo do określonej kategorii według przeważającego rodzaju działalności, zgodnie z aktualnym w omawianym okresie stanem organizacyjnym. Odnotowane zmiany (wzrost/spadek) wolumenu sprzedaży detalicznej w poszczególnych grupach rodzajów działalności przedsiębiorstw mogą zatem również wynikać ze zmiany przeważającego rodzaju działalności
przedsiębiorstwa oraz zmian organizacyjnych (np. połączenia przedsiębiorstw). Nie ma to wpływu na dynamikę sprzedaży detalicznej ogółem.
** W danych narastających uwzględniono korekty dokonane przez jednostki sprawozdawcze


(źródło GUS)

One thought on “Co ze sprzedażą książek i prasy? – dane GUS za grudzień 2022 roku

Dodaj komentarz