Konkursy Najlepsze książki/plebiscyty

100 tytułów zgłoszono do Nagrody Literackiej im. W. Gombrowicza

Więcej powieści, mniej autobiografii i reportaży nadesłano do Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza. W tym roku zgłoszono 100 tytułów. To już VIII edycja ustanowionej przez radomski samorząd i uznawanej za jedną z kilku najważniejszych w Polsce nagrody.

Termin nadsyłania zgłoszeń do Nagrody minął z końcem stycznia. Wpłynęło równo 100 książek. – Ta liczba może się jeszcze zwiększyć, bo regulamin pozwala zgłaszać książki jurorom, więc jeśli coś zostało przegapione przez wydawców, to jurorzy mają jeszcze szansę to nadrobić. Książki, które przyszły w ostatnich dniach zostaną wkrótce przesłane do członków kapituły. To będzie już ostatnia taka partia – mówi Tomasz Tyczyński, kurator Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli i jednocześnie sekretarz kapituły Nagrody Literackiej im. Witolda Gombrowicza.

Do przełomu marca i kwietnia jurorzy mają czas na wstępną lekturę nadesłanych tytułów. Pierwsze spotkanie kapituły odbędzie się w kwietniu. W czerwcu ogłoszona zostanie piątka nominowanych. Werdykt ogłoszony zostanie w połowie września podczas radomskiego festiwalu „Opętani literaturą”.

Ustanowiona przez radomski samorząd nagroda przyznawana jest za debiut, rozumiany jako pierwsza albo druga praca autora, napisana prozą artystyczną, w języku polskim. W tej edycji można było zgłaszać książki wydane w 2022 roku. Laureat otrzyma 40 tys. złotych i statuetkę. Dzięki wsparciu Samorządu Mazowsza nagrody pieniężne, po 5 tys. złotych, otrzymują też wszyscy nominowani.

Dodatkowym wyróżnieniem, które przyznane zostanie już po raz trzeci, jest rezydencja literacka. Wskazany przez kapitułę autor spędzi miesiąc w Vence na południu Francji, czyli w miejscu, w którym ostatnie lata życia spędził Witold Gombrowicz – mówi Ewa Witkowska z Muzeum Witolda Gombrowicza.

W skład kapituły nagrody wchodzą wybitni znawcy literatury: Jerzy Jarzębski – przewodniczący jury, Ewa Graczyk, Anna Kałuża, Zofia Król, Zbigniew Kruszyński, Józef Olejniczak, Justyna Sobolewska.
Honorowy Patronat nad nagrodą sprawuje Rita Gombrowicz. Mecenasami nagrody są Jarosław Krzyżanowski i Zakłady Automatyki KOMBUD S.A., partnerem głównym jest Unidevelopment S.A. Organizatorami nagrody są: Prezydent Radomia i Muzeum Witolda Gombrowicza, zaś partnerami Miejska Biblioteka Publiczna i Fundacja Instytut Gombrowiczowski.

Dotychczasowi laureaci: Weronika Murek i Maciej Hen (w pierwszej edycji, w 2016 roku, kapituła skorzystała z przysługującego jej prawa podziału nagrody), Anna Cieplak, Marcin Wicha, Olga Hund, Barbara Sadurska i Aleksandra Lipczak. W ubiegłym roku laureatką została Barbara Woźniak, autorka książki „Niejedno”.
Miesięczne rezydencje w Vence kapituła przyznała do tej pory Maciejowi Bobuli (w 2021 roku) oraz Mateuszowi Pakule (edycja 2022).
(źródło: Fb organizatora)

Dodaj komentarz