Promocje książek Salon Dobrej Książki

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza na prezentację  publikacji ks. kanonika dr. Błażeja Michalewskiego pt. “Wiara na wygnaniu”, 15 lutego 2023 roku, godz. 12.00, Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej.


Książka stanowi swego rodzaju martyrologium Kościoła, pisane krwią męczenników przez wieki, przypomina słowa Jezusa: „Jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować. Jeżeli moje słowo zachowali, to i wasze będą zachowywać” (J 15,20). Jest ono świadectwem przeszłości, jednocześnie jednak, jako pisana wiarą historia, staje się przestrogą na przyszłość. Obejmuje okres od lat 30. XIX wieku do lat 90. XX stulecia, czyli do rozpadu ZSRS.

W pracy został w sposób szczególny uwypuklony Kazachstan, co związane jest z osobistym doświadczeniem autora. Jako kleryk Prymasowskiego Wyższego Seminarium w Gnieźnie na początku lat 90. XX wieku odbywał praktyki duszpasterskie w Szortandach, oddalonych o 70 km od stolicy Kazachstanu Nur Sułtan. Była to okazja nie tylko do zdobywania i rozwijania umiejętności duszpasterskich, lecz także możliwość spotkania ze świadkami czasu prześladowań. I chociaż w ówczesnym okresie nie do końca było to uświadomione, to jednak wywarło znaczący wpływ na zainteresowania naukowe autora.

Spotkania z osobami, które były deportowane do Kazachstanu w roku 1936, możliwość zobaczenia ziemianek, w których przyszło im żyć, miejsca, po których chodzili świadkowie wiary, jak bł. ks. Władysław Bukowiński, Sługa Boży o. Alojzy Serafin Kaszuba, rozmowy z ludźmi, którzy ich znali i byli świadkami odradzającego się na tamtym terenie Kościoła, wywarły niezatarte wrażanie, które domagało się pogłębienia przez studium tegoż zagadnienia.

Przedstawienie publikacji: Wiesława Kowalewska, ks. Błażej Michalewski

Prowadzenie: Piotr Maroński

(info Muzeum Niepodległości)


Dodaj komentarz