Analizy/podsumowania Rynek wydawniczy

GUS – wzrost cen w stosunku do grudnia

Według wstępnych danych w styczniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 17,2% w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 2,4%.

Więcej informacji poznamy w połowie marca*

………………………………………………..

*Analogicznie jak w poprzednich latach informacje na temat cen konsumpcyjnych upowszechniane są w dwóch terminach. Najpierw udostępniane są informacja w formie tzw. szybkiego szacunku cen konsumpcyjnych. Informacja ta ukazuje się zwykle w końcu miesiąca i zawiera wskaźniki za bieżący miesiąc. Dane ostateczne publikowane są natomiast w połowie miesiąca tj. ok 15 dnia kalendarzowego.

Wyjątek stanowią wyniki badania cen konsumpcyjnych za styczeń, które ukazują się jako dane wstępne, a wyniki ostateczne w połowie marca wraz z danymi za luty. Zasada ta jest związana z coroczną aktualizacją systemu wag, stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dodaj komentarz