Dotacje Różne

Stypendia artystyczne prezydenta Wrocławia na drugie półrocze 2023 roku

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk ogłosił konkurs o przyznanie stypendiów artystycznych na drugie półrocze 2023 roku. Wnioski należy składać do 31 marca 2023 r.


Artyści mogą się ubiegać o roczne lub półroczne stypendium w wysokości 2500 zł miesięcznie w dziedzinie muzyki, teatru, sztuk wizualnych, tańca, literatury i filmu. Aplikować mogą także osoby zajmujące się upowszechnianiem kultur. Stypendia mogą być przeznaczone tylko na realizację konkretnych pomysłów artystycznych. Wypłacane będą od stycznia przyszłego roku.

Wnioski stypendialne składają sami zainteresowani twórcy, przedstawiając dotychczasowy dorobek i projekt przedsięwzięcia związanego z Wrocławiem. Autorski zamysł należy opisać, podać cel i zakładane rezultaty, pamiętając, że stypendium nie może być wydatkowane na zakup środków trwałych, dofinansowanie nauki, czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Stypendystów wiązać będzie umowa z Gminą Wrocław.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12 czerwca 2023 r.

Wnioski stypendialne zainteresowani składają wyłącznie w swoim imieniu i wg ustalonego wzoru.

(info UM Wrocławia)

Dodaj komentarz