Organizacje branżowe Rynek wydawniczy Targi w Polsce Targi, festiwale

Stanowisko PTWK w sprawie targów książki w Warszawie

W ślad za Polską Izbą Książki swoje stanowisko dot. organizowania prawie w tym samym czasie dwu imprez targowych związanych z książką zajął Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek. A oto jego list otwarty, jaki dotarł do nas 21 lutego.


Polskie Towarzystwo Wydawców Książek solidaryzuje się ze stanowiskiem Polskiej Izby Książki w kwestii próby dublowania targów książki w Warszawie. Inicjatywa ta nie służy polskiemu rynkowi książki. Organizacja targów w terminie niemal identycznym do ustanowionego tradycją przez renomowany zespół organizatorów pozwala sądzić, że powodem jest zamysł walki konkurencyjnej, a nie służenie dobru wydawców, czytelników i autorów. Nie sprzeciwiamy się nowym inicjatywom targowo-wydawniczym, odwrotnie, będziemy je witać z życzliwością, jednak każdy potencjalny nowy organizator powinien dopasowywać terminy i miejsca swych planowanych działań do istniejącego już kalendarza imprez targowych. Nowe inicjatywy powinny uzupełniać i wzbogacać rynek książki bez wprowadzania zamętu.

Zarząd Główny PTWK


Dodaj komentarz