Rynek wydawniczy

Medal Pro Masovia dla Rafała Skąpskiego

Medal Pamiątkowy Pro Masovia przyznawany jest od 2006 roku przez Marszałka Woj. Mazowieckiego osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym dla rozwoju gospodarczego, kulturalnego lub społecznego na rzecz Województwa Mazowieckiego. W tym roku do tego grona dołączył Rafał Skąpski, prezes Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, w swoim czasie wiceminister kultury i sztuki, prezes Fundacji Kultury, spółki Targi Książki, wydawca, człowiek wielkiej pasji i twórczej aktywności na polu kultury polskiej.


Uroczystość wręczenia medalu odbyła się w stołecznym Muzeum Niepodległości. List od Marszałka Adama Struzika przeczytał Pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Zbigniew Czaplicki. Laudację na cześć laureata wygłosił dr Tadeusz Samborski (działacz samorządowy, polityk PSL). Przypomniano w nich zasługi Rafała Skąpskiego na polu kultury, do których należy ostatnio dodać opracowanie wspomnień Zofii z Odrowąż Pieniążków Skąpskich – babci laureata – w których poprzez jej dorosłe życie i jej najbliższych poznajemy losy polskiego ziemiaństwa w połowie XX wieku. Wydania ich w trzech tomach podjęła się Spółdzielnia Wydawnicza “Czytelnik”, a promocja ostatniego tomu pt. Dziwne jest serce kobiece… Wspomnienia z Ząbkowic i Krakowa odbyło się 17 lutego w kawiarni Czytelnik. Wydaje się, że praca nad tymi memuarami stała się dla R. Skąpskiego wyzwaniem życia.

Rafał Skąpski z dyplomem, certyfikatem otrzymania medalu “Pro Masovia”. Z prawej od niego strony Tadeusz Skoczek (dyrektor Muzeum Niepodległości) I Tadeusz Samborski

Medal wraz ze stosownym dyplomem wręczyli Tadeusz Skoczek, dyrektor Muzeum Niepodległości, oraz Tadeusz Samborski.

W części już mniej oficjalnej R. Skąpski podzielił się z gośćmi spotkania zdjęciami i swymi wspomnieniami z lat dzieciństwa, szkoły, studiów i pracy, a dziękując za liczne przybycie gościom stwierdził, że nie zasłużył na takie wyróżnienie, choć “lepiej być przecenionym niż niedocenionym”.

Pełna sala spotkania z Rafałem Skąpskim

Pełen biogram Rafała Skąpskiego w naszym dziale Ludzie Polskiej Książki.

(info ap)

Dodaj komentarz