Promocje książek Spotkania literackie

Muzeum Niepodległości w Warszawie zaprasza

Muzeum Niepodległości zaprasza na spotkanie promujące książkę dr Beaty Michalec pt. Stefan Starzyński – gospodarz stolicy w latach 1934–1939. Spotkanie odbędzie się 28 lutego 2023 w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 40 znajdującej się przy ul. Suwalskiej 11 w Warszawie. Dr Beata Michalec – doktor nauk humanistycznych w dyscyplinie historia, zastępca dyrektora ds. programowych Muzeum Niepodległości w Warszawie, adiunkt w Instytucie Historii Akademii Finansów i Biznesu Vistula, radna Miasta Stołecznego Warszawy w kadencji 2018-2023. W latach 2013 — 2019 społeczny prezes Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Pomysłodawczyni certyfikatu „Varsavianistyczna szkoła” przyznawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy od 2014 roku warszawskim placówkom oświatowym realizującym edukację varsavianistyczną.

Pomysłodawczyni symbolicznej nagrody finansowej dla Powstańców Warszawskich oraz pomysłodawczyni reaktywowania plebiscytu „Warszawianka Roku”. Współinicjatorka powstania Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22 w Warszawie. Członkini w latach 2015-2020 Społecznej Rady Ochrony Dziedzictwa Kulturowego przy Prezydencie m.st. Warszawy, organu doradczego Prezydenta miasta w sprawach ochrony dóbr kultury. Członkini: Rady Programowej TVP POLONIA; Kolegium Redakcji czasopisma naukowego „Niepodległość i Pamięć”; Rady Programowej „Biuletynu Informacyjnego Światowego Związku Żołnierzy AK”.

Autorka wielu artykułów z zakresu varsavianistyki. Jest biografką Tekli Bądarzewskiej polskiej zapomnianej XIX-wiecznej kompozytorki. W działalności naukowej zajmuje się badaniami historii stolicy. Kuratorka wystaw historycznych.

28 lutego 2023 roku, godzina 18.00
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 40
ul. Suwalska 11

Warszawa

Liczba miejsc ograniczona.
(info Muzeum Niepodległości w Warszawie)

Dodaj komentarz