Czasopisma Dotacje Rynek wydawniczy

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2023

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Czasopisma”.


Wyniki naboru znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma5

W przypadku jeśli złożony przez wydawcę wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, można składać odwołania (w terminie do 4 marca 2023 r.)


Sprawdziliśmy dla Państwa, które propozycje wydawnicze znalazły uznanie w oczach gremium przyznającemu dotacje. Jak na razie (rozpatrywane będą jeszcze odwołania) przyznano dotacje na wydawania 71 czasopism. Wnioski zgłosiło 165 redakcji.

A które pisma uzyskało największe wsparcie?

  • Fundacja Świętego Mikołaja na publikacje i promocję 155 numerów “Teologii Politycznej Co Tydzień” – tygodnika idei online – po 134,1 tys. zł przez trzy lata. W sumie 404,3 tys. zł.
  • Liber Pro Arte na wydawanie w latach 2023-2025 kwartalnika „Konteksty” – po 120,0 tys. zł rocznie. W sumie360 tys. zł.
  • Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego na wydanie 4 numerów kwartalnika „Kronos. Metafizyka Kultura Religia” i prowadzenie elektronicznej wersji pisma otrzymała tyle samo co w roku ubiegłym – 135 tys. zł.
  • Fundacja Świętego Benedykta na wydanie dwunastu numerów pisma Christianitas” w wersji papierowej i elektronicznej w latach 2023-2025 – po 100,1 tys. zł prze trzy lat. W sumie 300,3 tys. zł
  • Fundacja Academicon na wydawanie magazynu „Filozofuj!” w wersji drukowanej i elektronicznej – na trzy lata po 84,210 zł rocznie.. W sumie 252,63 tys. zł.

Po 105 tys. zł (tyle samo co w roku ubiegłym) otrzymają:

  • Biały Kruk Sp.z o.o. na wydawanie ogólnopolskiego miesięcznika kulturalnego “Wpis – Wiara, Patriotyzm i Sztuka”.
  • Oficyna wydawnicza “Mówią wieki” sp. z o. o. – dofinansowanie Magazynu Historycznego “Mówią Wieki”
  • WNET Sp. z o.o na “Kurier Wnet”

Warto zwrócić uwagę, że dotacji nie otrzymało Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe na wydanie kwartalnika “Guliwer” (mamy nadzieję, że zostanie to uwzględnione przy rozpatrywaniu odwołań), czy pismo Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK na wydawanie kwartalnika “Wędrownik”.


Od redakcji: Od lat te same redakcje starają się o dofinasowania. Tradycyjnie największe otrzymają pisma patriotyczne, prawicowe i katolickie. Podobne do ubiegłorocznych są też przyznane kwoty. A potężna inflacja? A potężny skok cen papieru, kosztów druku? Czy te pieniądze zaspokoją potrzeby uhonorowanych dotacjami redakcji?


Dodaj komentarz