Czasopisma Dotacje Rynek wydawniczy

Wyniki naboru do programu „Czasopisma” 2022

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Czasopisma”.


Sprawdziliśmy dla Państwa, które propozycje wydawnicze znalazły uznanie w oczach gremium przyznającemu dotacje. Jak na razie (rozpatrywane będą jeszcze odwołania) przyznano dotacje na wydawania 45 czasopism.

A które pisma uzyskało największe wsparcie?

 • Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego na wydanie 4 numerów kwartalnika „Kronos. Metafizyka Kultura Religia” i prowadzenie elektronicznej wersji pisma otrzymała 135 tys. zł.
 • Biały Kruk Sp.z o.o. na wydawanie ogólnopolskiego miesięcznika kulturalnego “Wpis – Wiara, Patriotyzm i Sztuka” – 105 tys. zł.
 • Oficyna wydawnicza “Mówią wieki” sp. z o. o. – dofinansowanie Magazynu Historycznego “Mówią Wieki” w 2022 roku 105 tys. zł.
 • Instytut im. Jerzego Grotowskiego na wydanie w roku 2022 sześciu numerów czasopisma teatralnego “Didaskalia” oraz jednego numeru anglojęzycznego – 104,5 tys. zł
 • WNET Sp. z o.o na “Kurier Wnet” – 104,3 tys. zł.
 • Fundacja Kwartalnika “Wyklęci” na wydawanie, rozwój i upowszechnianie Ogólnopolskiego Kwartalnika Poświęconego Żołnierzom Wyklętym “WYKLĘCI” – 101,5 tys. zł.
 • For Jazz Sp. z o.o na wydawanie ogólnopolskiego czasopisma „Jazz Forum” latach 2022-2024 (56, 57 i 58 rok istnienia) – 95,9 tys. zł.
 • Muzeum Niepodległości w Warszawie na wydawanie w latach 2022-2024 dwunastu numerów czasopisma “Niepodległość i Pamięć’ – 84,98 tys. zł.

Po 75 tys. zł otrzymały:

 • Fundacja Hereditas na “Spotkania z Zabytkami”,
 • Fundacja Nowa Rzeczpospolita na miesięcznik “Nowa Konfederacja” w formie elektronicznej,
 • Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na stały rozwój [co ty znaczy? – red. ] BEZPŁATNEGO ogólnopolskiego czasopisma Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich “Forum Dziennikarzy”,
 • Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej PROMYCZEK na miesięcznika “Promyczek Dobra”.

Warto zwrócić uwagę, że wśród przyznanych dotacji znalazło się pismo branżowe – na wydanie czterech numerów kwartalnika “Guliwer” (czasopismo o książce dla dziecka) Śląsk sp. z o.o. Wydawnictwo Naukowe otrzymało 63 tys. zł.

Wśród propozycji odrzuconych m.in. wydawanie miesięcznika “Znak” w wersji papierowej i elektronicznej (Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK sp. z o. o.), wydanie “Przeglądu Politycznego” w 2022 roku (Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne “Kolegium Gdańskie”), wsparcie procesu wydawniczego miesięcznika “Pismo. Magazyn Opinii ” (Fundacja Pismo).


Od redakcji: W dużej części te same redakcje czasopism starają się od lat o dofinasowania. Tradycyjnie największe otrzymają pisma patriotyczne, prawicowe i katolickie. Podobne do ubiegłorocznych są też przyznane kwoty. A potężna inflacja? A skokowy wzrost kosztów produkcji poligraficznej? Czy te pieniądze zaspokoją potrzeby uhonorowanych dotacjami redakcji?


Wyniki naboru znaleźć można pod adresem: https://www.gov.pl/web/kultura/czasopisma4

W przypadku jeśli złożony przez wydawcę wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt, można składać odwołania (w terminie do dnia 26 lutego 2022 r.)

Kontakt:
Karolina Nowak – tel. 12 61-71-908, e-mail: k.nowak@instytutksiazki.pl


Dodaj komentarz