Promocje książek Salon Dobrej Książki

Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza

 Salon Dobrej Książki im. Tadeusza Górnego zaprasza 15 marca do Muzeum Niepodległości na prezentację publikacji Władysława Bichniewicza Moje wspomnienia z Litwy.


W końcu grudnia 2022 roku we współpracy dwóch wydawnictw: Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina (Warszawa) oraz Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica (Kraków) wydana została monografia źródłowa “Moje wspomnienia z Litwy”. Jest to zapis wspomnień Władysława Bichniewicza, polskiego ziemianina, właściciela majątku Poniemuniek (niedaleko Rakiszek), który po 1918 roku znalazł się w Republice Litewskiej. Bichniewcz był również prawnukiem najstarszej siostry Fryderyka Chopina – Ludwiki Jędrzejewiczowej.

Jego wspomnienia dotyczą przede wszystkim jego gospodarowania w majątku Poniemuniek. Zawierają także opisy okupacji niemieckiej i bolszewickiej na Litwie w okresie 1915–1919. Nie mniej istotną część relacji zajmuje opis działalności polskich organizacji oraz stosunków polsko-litewskich w Republice Litewskiej, od jej powstania aż do 1939 r.Osobny, bardzo osobisty charakter, mają zapiski, w których Władysław Bichniewicz nakreślił sylwetki ówczesnych ziemian. Warto jeszcze dodać, iż w 1934 r. władze w Kownie przyznały Bichniewiczowi Order Wielkiego Księcia Giedymina – jedno z odznaczeń litewskich, za zasługi na polu spółdzielczości rolniczej.

Przedstawienie publikacji:

dr Michał Ceglarek – redaktor naukowy opracowania
dr hab. Tomasz Kargol – prof. UJ, Instytut Historii UJ
dr Marcin Schirmer – prezes Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego
dr Tadeusz Skoczek – dyrektor Muzeum Niepodległości

15 marca 2023 roku, godzina 13.00
Muzeum Niepodległości
Pałac Przebendowskich/Radziwiłłów
al. Solidarności 62
00-240 Warszawa

(info Muzeum Niepodległości)


Dodaj komentarz