Najlepsze książki/plebiscyty

Najlepsza Książka Akademicka – wręczono nagrody

Pierwszego dnia Poznańskich Targów Książki podano wyniki i wręczono nagrody w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką. W jej ramach przyznawanych jest kilka nagród.

I tak w Konkursie o Nagrodę JM Rektora Uniwersytetu im. A. Mickiewicza zwyciężyła publikacja Uniwersytetu Łódzkiego pt. Budzi się Łódź. Obrazy miasta – między literaturą a publicystyką. Część pierwsza – książka pod redakcją Moniki Kucner, Anny Wardy i Karoliny Kołodziej; Nagrodę Ministra Edukacji i Nauki zdobyła wydana pod redakcją Grzegorza Wallnera oraz Tomasza Banasiewicza Chirurgia. T. 1-4  (PZWL Wydawnictwo Lekarskie); za kunszt edytorski nagrodzono opracowaną przez Iwonę Linstedt pozycję Serocki. Wykłady. Wypowiedzi. Zapiski (PWM).

Przyznano również Nagrodę Stowarzyszenia Wydawców Szkół Wyższych im. ks. Edwarda Pudełki – Nagrodę Główną zdobyła książka Anny Sobeckiej pt. Obrazowanie natury w nowożytnym Gdańsku (wydawnictwo słowo/obraz/terytoria). W Konkursie na Najlepszą Książkę Popularnonaukową o Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania najwyższą ocenę w oczach jury zdobyła Osada Świętego Gotarda w Poznaniu. Historia i dziedzictwo Andrzeja Billerta wydana przez Wydawnictwo Miejskie Posnania. 

Dodaj komentarz