Różne

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”

W dniach 29-30.05.2023 roku Instytut Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego oraz Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy organizują III Ogólnopolską Konferencję Naukowej: „Wokół Paula Ladewiga i jego Katechizmu biblioteki”.

Konferencja będzie koncentrować się wokół myśli wybitnego niemieckiego bibliotekarza i bibliotekoznawcy Paula Ladewiga (1858–1940), dotyczących zawodu bibliotekarskiego i bibliotek, w szczególności aktualności tych myśli i ich odzwierciedlenia we współczesnych bibliotekach.

Program obejmować będzie grupy tematyczne skupione wokół obszarów działalności Paula Ladewiga z jednej strony i głównych problemów poruszonych w jego dziele Katechizm biblioteki.

  • Biblioteki – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość
  • Archiwa
  • Prasa
  • Rynek wydawniczy
  • Historia Kościół
  • Literatura niemiecka
  • Przemysł
  • Filozofia biblioteki

Konferencja ma mieć charakter interdyscyplinarny, będzie skierowana do przedstawicieli wszystkich nauk, pozwoli poznać opinię na temat problemów poruszanych przez Ladewiga, widzianych oczami naukowców dla których biblioteka stanowi margines działalności badawczej, a którym biblioteka jako warsztat pracy nie jest i nie może być obojętna.

Udział w konferencji jest odpłatny.

Szczegóły dotyczące konferencji znajdują się na stronie internetowej. Kontakt: ladewig23@ukw.edu.pl.

Dodaj komentarz